„Lidé, kteří mají zájem o kompostování odpadu, mohou opět na městě žádat o kompostéry,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Zájemci se musí nahlásit nejpozději do 31. května na městském úřadě, a to buďto osobně, nebo formou písemné žádosti. Případně e-mailem s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu,“ informoval dále mluvčí města.

Město Hranice se znovu pokusí získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Realizace se předpokládá v příštím roce. Chceme občanům Hranic umožnit likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na místě jeho vzniku,“ sdělil Petr Bakovský.

Díky předchozí dotaci se městu Hranice podařilo získat téměř tři sta nových kompostérů. Ty byly občanům předány na přelomu roku.

Kontaktní osobou je stejně jako v předchozím období Kateřina Cyžová, referentka odboru správy majetku. Občané se na ni mohou obracet buď osobně na zámku v kanceláři číslo 316, telefonicky na čísle 581 828 239 či mailem na katerina.cyzova@mesto-hranice.cz. (kra)

Regenerace hranického sídliště Struhlovsko
Regenerace sídliště Struhlovsko bude letos pokračovat. Co se opraví? Co přibude?
Bývalé kasárny Jaslo v Hranicích.
V areálu bývalých kasáren Jaslo vznikne nová ubytovna pro sociálně slabé