„Síň odboje funguje od roku 1996. Jedna její část se týká legionářů a další dvě části se věnují protinacistickému a protikomunistickému odboji," zmínil za Vojenské sdružení rehabilitovaných Václav Bednář. On sám má na současném podrobném přehledu seznamu legionářů z Hranicka i sepsání jejich životních osudů v Síni odboje lví podíl.

„Ale hlavní duší celé akce byl plukovník Loučka a plukovník Pšenka. O to, jak to tady bude celé uspořádané, se zasadila manželka plukovníka Loučky. My jsme postupovali podle jejích pokynů," sdělil historik z Hranic.

Nemalá zmínka v Síni odboje se zaměřuje i na hranické oběti nacismu.

„Jen v samotných Hranicích šlo o 453 obětí. Hned 216 z těchto lidí bylo židovského původu," doplnil Václav Bendář. Síň odboje bude veřejnosti přístupná také v příštím roce. Zpravidla půjde opět o významné dny a státní svátky. V roce 2014 by také mělo dojít k částečné renovaci místnosti.