"VaK Přerov upozorňuje, že do revizní šachty, musí být napojeny pouze splaškové vody. Před záhozem přípojky provede kontrolu zástupce provozovatele VaK Přerov," uvedl mluvčí Města Hranice Petr Bakovský. 

Vybudování kanalizace v ulicích Pod Křivým a Havlíčkova je součástí rozsáhlé akce, která má vést ke zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy.

Do tohoto projektu je zahrnuta také výstavba tří retenčních nádrží ve městě. Celkové náklady přesahují 130 milionů korun. Investorsky projekt zajišťuje VaK Přerov. 

autor: David Král