Až do čtvrtka 27.5. vám na webu budeme představovat lídry stran v Olomouckém kraji, které by zde získaly podle průzkumu více než pětiprocentní podporu.

Před několika dny vyděsila některé lidi složenka od vaší strany, kterou dostali do schránky. Jaké reakce od lidí jste zaznamenala?
Nemáme moc negativních ohlasů, je jich jen pár v řádu jednotlivců.

Jaký je váš názor? Vám nepřipadá tato metoda příliš drastická?
Především je pravdivá, byť poměrně tvrdá. Především to není negativní reklama namířená proti nějaké jiné straně. Něco takového jsem vždy odmítala. Tato aktivita vznikla ve volebním štábu, já jsem tu složenku viděla až ve schránkách. Byla připravená již na dobu předčasných voleb. V té době se o problematice veřejného dluhu v České republice příliš nemluvilo. Složenka měla každého občana upozornit na to, jaká situace opravdu je.

Neměli by namísto občanů zaplatit spíše politici, kteří dluh způsobili?
Realita je bohužel taková, že dluh dopadá skutečně na každého. Je pravdou, že vzhledem k problémům v Evropě, zejména v Řecku, si tuto problematiku uvědomuje více lidí než dřív. Ale podle preferencí chce stále velké množství voličů dát hlas levici, přestože jim strany slibují věci, na které nemohou mít, ani kdyby je chtěly splnit. Stále je dost nepoučených.

V čem by se měli podle vás voliči poučit?
Před volbami strany většinou nepřemýšlejí o rozpočtu jako celku, ale o tom, kolik zněj urvou a dají voličům jako dárečky. Bez ohledu na dopad. To ale většinou voliči nevědí. Byla jsem v radě Olomouckého kraje a dobře vím, že rozpočet je zkrátka jednou daný. Pokud někomu přidám, musím jinému vzít. Není to virtuální zdroj peněz a musíme se k němu chovat zodpovědně, jsou to peníze daňových poplatníků. Politici také mají strach řešit ta nejbolestnější témata, která začínají rozpočet nejvíc nahlodávat, hlavně zdravotní a důchodovou reformu. Ve zdravotnictví je spousta neřešených věcí, které odčerpávají velké množství peněz.

Ale zdravotnictví a případné zhoršení péče, to je pro každého základní věc. Když někdo potřebuje lékařskou pomoc, asi moc nepřemýšlí o rozpočtu.
Tady přece nejde o to odepřít někomu péči. Řešení musí být systémové tak, aby péče byla poskytnuta těm, kteří ji potřebují. To vůbec neznamená, že by měli lidé padnout někde u vrat nemocnice a umřít. Naopak. Pokud se tato věc nezačne okamžitě řešit, stane se, že lidé vážně a dlouhodobě nemocní se k potřebné péči nedostanou. Nejhorší je, pokud například existuje příslušný lék a péče je možná, ale je pacientovi odepřena z toho důvodu, že na ni nejsou peníze, protože se vyplýtvají za paralen, který si každý může koupit, nebo za předimenzovanou lůžkovou péči.

Jste pro poplatky ve zdravotnictví?
Ano. Musejí se ovšem nastavit řádně a rozumně. Jsou tam některé věci, které se musejí dořešit. Platit by se měl určitě pobyt v nemocnici a pohotovost. Zavedení těchto poplatků bylo však jen náznakem toho, že se musí péče od častých návštěv přesunout tam, kde je jí skutečně třeba. Nejdůležitější věcí týkající se poplatků je, že senioři či dlouhodobě nemocní jsou chráněni sociálním limitem. Bez něj platí vážně nemocní mnohonásobně víc a nikdo se o ně nestará. Musíme se ve společnosti vrátit k solidaritě. Ať už seniorů s mladými lidmi nebo nemocných s banálními onemocněními vzhledem k těm s onemocněními vážnými. Toto se musíme snažit lidem vysvětlovat.

Ve kterém parlamentním výboru byste chtěla zasednout?
Nejbližší mi je určitě oblast zdravotní a sociální. Obě problematiky mě zajímají, protože někdy je péče na pomezí těchto dvou oblastí.

A s čím byste konkrétně chtěla před voliče za čtyři roky předstoupit, až se vás budou ptát, co jste ve sněmovně prosadila?
Chci se věnovat ošetřovatelské péči pro seniory. Stejná péče se totiž poskytuje v nemocnicích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Je ale úplně jinak hrazená. A protože vidím, jak v těchto domovech lidé stárnou a potřebují vysloveně klasickou ošetřovatelskou péči, chtěla bych prosadit sjednocení tohoto postupu. Je třeba i postupné zdokonalování péče ve smyslu posilování osobnosti lidí.

To se v současnosti neděje?
Děje, ale je dobré to postupně vylepšovat.

Myslíte, že jako nováček bez zkušenosti s tvorbou zákonů máte šanci něco změnit?
Mám za sebou cennou zkušenost práce na krajské úrovni. Tam jsem měla možnost se legislativě věnovat. Kraje jsou připomínkovým místem k zákonům. Každý takový zákon se mi dostal na určitou dobu do ruky a viděla jsem, jak se tvoří. Takže v tomto ohledu mám nastartováno.

Volební program TOP 09 se v lecčems shoduje s ostatními stranami napravo od středu. Existuje vůbec něco, v čem se lišíte, co je vaší programovou vlajkovou lodí?
Určitě v oblasti úspor.

Ty ale mají ostatní strany ve svých programech také.
Nemají. Tak, aby dokázali sestavit vyrovnaný rozpočet již při dvouprocentním růstu během tří let, to nemá žádná jiná strana. Neslibujeme třeba 150 tisíc pracovních míst, to se od stolu slíbit nedá, ale slibujeme rovné šance.

Jak by se měl podle vás řešit například problém masivního propouštění v OP Prostějov?
Myslím, že v tomto konkrétním případě by se daly využít prostředky z Evropské unie. OP padl z různých důvodů. Měli bychom se pokusit získat prostředky z fondu, který řeší problémy dopadů globalizace.

S kým půjde vaše strana do vlády, pokud uspěje ve volbách?
Tady je několik možných odpovědí – obvyklá zní tak, že koalice se dělají až po volbách. Na druhou stranu pravdou je, že program ČSSD je pro nás z jiné strany zeměkoule, samozřejmě o komunistech nemluvě.

Jinými slovy – do vlády se socialisty byste nešli. Dá se to takto jasně zformulovat?
Tady vám mohu odpovědět slovy pana předsedy Schwarzenberga: znám spoustu slušných sociálních demokratů v Evropě, ale to je jiná sociální demokracie než u nás. Takže když postavíte otázku tak, jestli bychom šli do vlády se sociálními demokraty, tak s těmi britskými možná ano.

Ti si u nás svoji stranickou organizaci zřejmě hned tak nezaloží. Takže s našimi socialisty do vlády nepůjdete?
Momentálně je to personifikováno některými lidmi. Pan Paroubek několikrát nedodržel slovo. A pojetí zdravotnictví pana Ratha je pro mne nepřijatelné.

Představujeme lídry

22.5. Radek Augustin - SPOZ
23.5. Pavel Horák - KDU-ČSL
24.5. Lenka Andýsová - Věci veřejné
25.5. Jitka Chalánková - TOP 09
26.5. Alexander černý - KSČM
27.5. Ivan Langer - ODS
Roman Váňa - ČSSD

V seriálu odpovídají lídři stran, které v průzkumu agentur SC&C a STEM pro Českou televizi překročily hranici pěti procent.