Jak vzpomínáte na svá studentská léta na této škole?

Určitě jen v dobrém. Léta na střední škole patří všeobecně k nejkrásnějším, kdy člověk dospívá a získává první životní zkušenosti. Jsem rád, že jsem se sem mohl vrátit nejprve jako učitel a nyní jako ředitel.

Jaké zajímavosti jste kromě těch seznamů tříd a učitelů vybral do jubilejního almanachu?

Z historie je tam tentokrát „jen" heslovitý přehled s letopočty, aby bylo vidět, jak se škola vyvíjela. Třeba, že původně byla založena, aby vychovávala vodohospodáře ke stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe, který se doposud nezačal stavět. Později se přidaly další obory – pozemní stavitelství, doprava, geodézie, apod. Obrazová příloha je pak věnována aktivitám ze života školy.Průmyslovka v Lipníku slaví 60 let od svého založení. „Původně měla vychovat vodohospodáře pro stavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe, která dodnes nezačala,“ řekl ředitel školy Vilém Zeiner

Co se ještě změnilo?

Na exteriéru budovy prakticky nic a z velké části se zachoval i interiér. Což je velká výhoda, protože stavba je památkově chráněná. Z tohoto důvodu v minulosti probíhaly stavební práce jako obnova fasády a výměna oken velmi citlivě. Změnilo se ale úplně učební prostředí, pomůcky, vybavení, máme počítačové i odborné učebny, škola je nabitá počítači, tiskárnami, plotry, abychom udrželi trend s vývojem stavařiny a projekční činnosti. S nadsázkou lze říct, že jsme dnes vlastně velká projekční kancelář.

Nad schodištěm ční nápis Stavební firmy čekají na vás. Je to pravda? Přitahuje tento slogan pozornost rodičů a dětí, kteří se rozhodují pro tuto školu?

Ten slogan jsme instalovali po mém nástupu do funkce ředitele před jedenácti lety. Měl by přispívat k propagaci školy. Je složité získávat žáky v době, kdy je mnoho škol a málo dětí. Ale nejen stavební firmy zaměstnávají naše absolventy. Díky flexibilitě mohou tito pracovat nejen ve stavebnictví, ale i na stavebních či katastrálních úřadech, na obcích, a také v dalších resortech národního hospodářství.

Proč by se měli žáci hlásit právě na vaši školu?

Jsme škola s dlouholetou tradicí. Za těch 60 let „vyprodukovala" bezmála sedm a půl tisíce absolventů, z nichž mnozí jsou úspěšní nejen ve stavebnictví. Navíc jsme na severní Moravě jediná škola se zaměřením na inženýrské stavitelství – tedy na vodohospodářské a dopravní stavby.

Poměrně často pořádáte dny otevřených dveří. Mají absolventi zájem se sem vracet? Dávají vám i zpětnou vazbu po zkušenostech ze zaměstnání?

Ano. A vracejí se nejen na dny otevřených dveří ale i v dobách třídních srazů. A právě při těchto příležitostech využíváme jejich zpětných vazeb. Dozvíme se, co jim škola dala a co naopak dát mohla. Snažíme se z toho vycházet a zlepšovat se. Je to pro nás také nejlepší způsob dozvědět se, jak se absolventi uplatní v praxi či při studiu na dalších školách.

Jaké budou letošní oslavy?

Škola bude pro veřejnost otevřená už od rána od osmi hodin. V jednu hodinu odpoledne se sejdeme na náměstí, odkud půjdeme průvodem podle jednotlivých ročníků do školy, kde se uskuteční slavnostní zahájení, hudební produkce tří kapel a pro návštěvníky je připravená i spousta fotografií, dokumenty, stará tabla, fotky učitelů. Aby mohli zavzpomínat.

Co byste přál této škole k výročí?

Aby jí zachoval přízeň její zřizovatel, tedy Olomoucký kraj a také sponzoři. A aby se do ní hlásil dostatek žáků, protože si to podle mého názoru naše škola zaslouží.