„Je to symbol města, který ho svým způsobem propaguje. Původní fasáda, která se opravovala před zhruba patnácti lety, už byla zpuchřelá,“ zdůvodnila opravu stavby vedoucí odboru regionálního rozvoje Zuzana Dlesková.

Při poslední opravě fasády se navíc nedostalo na kamenné prvky stavby, které se budou restaurovat až letos.

Oprava čtyřiadvacet metrů vysoké a deset metrů široké zvonice začala čtrnáctého června, předpokládaný konec se odhaduje na listopad.

„Součástí rekonstrukce jsou i restaurátorské práce, takže záleží, jak bude schnout materiál, oprava tedy může skončit i dřív,“ vysvětlila Dlesková.

Peníze na opravu budou použity z rozpočtu města a z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z Ministerstva kultury.

Zatím poslední opravy se zvonice dočkala před sedmi lety, kdy dostala nové, dřevěné žaluzie, které lépe propouští zvuk zvonů. Zároveň jsou k nim šetrnější než původní plechové krytí oken.

„Zvonice v Lipníku nad Bečvou je jediná na Moravě, která se dochovala v původní pozdněrenesanční podobě, a navíc se od jiných dochovaných zvonic liší svou velikostí,“ popsala Šárka Němčáková z odboru školství a kultury lipenského městského úřadu symbol Lipníka nad Bečvou.

Podle Němčákové je Lipník současně jedním z mála měst, která mají samostatnou zvonici.

„Původně byly zvony zavěšeny ve věži kostela sv. Jakuba. Když však město v roce 1604 pořídilo nový velký zvon Michal, třásla se prý při zvonění celá věž,“ uvedla.

O pět let později proto město na své náklady nechalo postavit samostatnou zvonici v blízkosti kostela.

„Nová zvonice byla velkým štěstím pro město, zvony z kostela sv. Jakuba byly přeneseny na zvonici, a tak uchráněny velké pohromy, která město postihla 14. dubna 1613 při požáru,“ popsala Němčáková. Zvonici se tehdy požár vyhnul.

BARBORA HANOUSKOVÁ