V rámci celého kraje cítí letos konkurenční tlak 62 procent dotazovaných podnikatelů a živnostníků. Při posledním průzkumu v roce 2008 měli v deseti městech ze třinácti dotčených větší strach z konkurence než teď.

Pro Lipník nad Bečvou však platí pravý opak. Tam se obavy u dvaceti procent dotázaných zvýšily.

„Negativní změna ve vnímání konkurenčního tlaku nemusí mít vždy špatný základ. V důsledku krize mnoho podnikatelů rozšiřuje nabídku svých služeb či se začalo orientovat i na opomíjenou skupinu zákazníků, což je přivedlo do zcela nového konkurenčního prostředí,“ řekl Michal Kaderka, analytik srovnávacího výzkumu Město pro byznys.

Co přinesla hospodářská krize dobrého, to je dostatek podnikatelských prostor. Hodnocení dostupnosti vhodných pozemků pro podnikání se oproti roku 2008 zvýšilo o osm procent na současnou úroveň 55 procent.

V průběhu uplynulých dvou let se také v kraji výrazně zvýšil počet spokojených podnikatelů se změnami na trhu práce. Přibylo totiž vhodných pracovních sil. V Lipníku nad Bečvou vyjádřilo nad tímto faktem spokojenost 56 procent dotázaných.

„Olomoucký kraj má lidnatost v průměru České republiky, ovšem hustota se v jednotlivých okresech značně liší. Například na Jesenicku je průměrně pouze 57 obyvatel na kilometr čtvereční, zatímco na Olomoucku, Prostějovsku či Přerovsku je to třikrát více. To značně ovlivňuje dosažitelnost kvalitních lidských zdrojů,“ konstatuje Kaderka.

Průměrná měsíční mzda činila vloni v Olomouckém kraji 20.700 korun, což bylo o čtyři tisíce méně než republikový průměr. Naopak nezaměstnanost se v minulém roce pohybovala v kraji na úrovni 6,9 procenta, tedy o 1 procento výše nad průměrem celé ČR.

„To je také důvod, proč si někteří kvalifikovaní lidé hledají práci v jiném regionu,“ vyvodil z toho závěr Kaderka.

Vyhlašovatelem srovnávacího výzkumu mezi 585 podnikateli v rámci celého kraje je týdeník Ekonom, odborným garantem je Hospodářská komora ČR.