Na výstavě jsou k vidění dobové fotografie četníků a jejich písemnosti, služební pomůcky včetně chladných zbraní a brigadýrek, a také služební motocykl Veřejné bezpečnosti Jawa 350, který byl v Lipníku používán v letech 1981 až 1996. Na deseti informačních panelech si návštěvníci mohou přečíst o historii četnické stanice v Lipníku, jejích velitelech a významných členech. Obsahují i příběhy, které nebyly zfilmovány v televizním seriálu Četnické humoresky.

„Sloužím už dvacet let a vždy mě zajímala četnická historie. Navštívil jsem tedy archiv, kde byl uložen památník místní četnické stanice, kde byly popsané nejdůležitější historické události a jmenný seznam četníků. Vyhledal jsem přes internet jejich rodinné příslušníky, od nichž se mi podařilo získat dobové materiály," uvedl vedoucí obvodního oddělení lipnické policie a kurátor výstavy Marek Pecha.

Hlavní osu výstavy tvoří podrobně zpracované příběhy konkrétních lipnických četníků – vrchních strážmistrů Františka Vlkovského a Jana Vávry a štábního strážmistra Richarda Krabičky, kteří za službu vlasti položili své životy.

„Jelikož se v četnických archivech nedochovaly fotografie, je výstava jedinečná množstvím sesbíraného historického materiálu. Je k ní vydána také tištěná publikace," uvedla ředitelka lipnické městské knihovny Miroslava Střelcová.

Vstupné na výstavu je dobrovolné. Peníze z něj přispějí na dobudování síně tradic v budově policejního oddělení v Lipníku nad Bečvou.

„Rádi bychom četnickou expozici přesunuli a zpřístupnili jako stálou výstavu přístupnou pro veřejnost během průvodcovských služeb našeho města. Na oddělení proto uděláme menší stavební úpravy. Mělo by to být realizováno do konce tohoto roku," prozradil Marek Pecha.

Historie četnické stanice v Lipníku je spojena se vznikem četnictva na našem historickém území. První zmínka o ní pochází z roku 1850, je tedy jednu z nejstarších stanic u nás.

Návštěvníci mají možnost zhlédnout výstavu od 27. května do 11. června. Expozici je ve výstavním sále Domeček lipnické městské knihovny přístupná vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 12 hodin a od 15 do 17 hodin.