WEB LIPNÍKU NAD BEČVOU

„Webové stránky považuji za jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů pro občany. Informací je ale moc a je potřeba je jinak roztřídit,“ komentuje důvody chystané změny starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

„Oslovili jsme zastupitele a ředitele organizací, lidé mohou své představy o stránkách vyjádřit i v dotazníku.“

Interaktivní dotazník je k dispozici na internetu, jeho tištěnou variantu mohou lidé vyplnit i v informačním centru.

„Zájemci mohou své názory vyjádřit touto formou do 30. dubna. Všemi podněty se budeme zabývat,“ zmiňuje Kateřina Beránková z kanceláře tajemníka městského úřadu.

Webové stránky ve zcela nových barvách si lidé budou moci prohlédnout nejdřív na podzim letošního roku.

„O přesném termínu je ještě předčasné mluvit, složitý je už samotný výběr redakčního systému. Možná, že budeme muset vypsat výběrové řízení, a tím se příprava nových stránek zase o něco protáhne. Byla bych ale ráda, kdyby se to podařilo zvládnout už na podzim,“ doplňuje Beránková.