„Cílem projektu je vytvořit zde příjemné a atraktivní veřejné prostranství a vyřešit dosud dopravně nebezpečný prostor. Z hlediska dopravy je totiž tato část města velmi nepřehledná, a proto problematická,“ uvedla mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová s tím, že městskou kasu přijde tato investice na necelého 1,5 milionu korun.

Podle jejích slov současný vzhled prostranství před zámkem nepatří zrovna ke chloubě města. Přitom toto místo patří k nejfrekventovanějším, a i z tohoto důvodu si zaslouží vylepšit svou tvář.

„Tato lokalita je hodně zatížená. V podstatě jde o druhé nejfrekventovanější místo ve městě. Každodenně zde procházejí stovky chodců, projíždí tudy řada cyklistů a také velké množství vozidel. Kromě občanů se zde v letních měsících pohybuje také velké množství turistů, kteří navštěvují zámecký park a střešní zahradu,“ vysvětlila Gladišová.

Podle ní stavební práce před zámkem začnou už v březnu. „Vznikne zde staveniště, proto žádáme řidiče, aby před zámkem neparkovali. K parkování je možné využít jiné odstavné plochy ve městě,“ zdůraznila Gladišová.

Po rekonstrukci se v této lokalitě zvýší počet parkovacích míst a dojde i k obnově chodníků, veřejného osvětlení, zeleně a městského mobiliáře. „Veřejná zeleň je v této lokalitě přestárlá a mobiliář je vzhledem k vytíženosti území nedostatečný,“ zhodnotila současný stav Gladišová.

Město však v této zakázce pamatuje i na handicapované osoby. „V plánu jsou bezbariérové úpravy celého prostoru, které usnadní pohyb osobám s pohybovým omezením,“ řekla závěrem Magdalena Gladišová.