Můžete zmínit nejvýznamnější investiční projekty posledních let?
Jako malé osmitisícové město jsme postupně opravovali veškerou infrastrukturu, která náleží městu. Protože jsme městská památková rezervace, stála nás spoustu peněz a úsilí rekonstrukce městských objektů v historickém jádru, komunikací, náměstí a hradeb. Rekonstruovali jsme také zámek a prostory přilehlého parku. Podařilo se nám z vybydlených prostor vybudovat nové centrum společenského života v objektu, který jsme nazvali Konírnou. Kromě společenského sálu je zde také Galerie Konírna, kde se konají krásné interiérové výstavy. Je tam kavárna, ale i známá střešní zahrada. Opravili jsme i zchátralé kino a přebudovali ho na kulturní dům, který je velice povedený a stačí svou kapacitou na kulturní a společenský život ve městě. Postavili jsme novou sportovní halu, ale také velké množství sportovišť - nejen v Lipníku, ale i ve všech jeho čtyřech místních částech. V poslední době jsme věnovali spoustu prostředků také do revitalizace parku, ale i veřejné zeleně, protože si myslíme, že si to životní prostředí zaslouží. V letošním roce jsme dokončili přípravu a realizaci inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků. Stavba v lokalitě, které říkáme Chmelnice, už byla zkolaudována, všechny pozemky prodány a začínají se tam už na podzim stavět první rodinné domy. Snažili jsme se také postupně investovat do rozšiřování infrastruktury cyklostezky Bečva - řešit nové úseky a zaměřit se na odstraňování kritických míst.

Nový kříž na městském hřibově v Lipníku nad Bečvou připomíná oběti ze zdejších lazaretů z období Velké války
Nový kříž v Lipníku připomíná oběti ze zdejších lazaretů. Takto jej odhalili

Zastupitelé v Lipníku budou schvalovat rozpočet. Můžete přiblížit investiční priority na následující období? Do jakých projektů hodláte investovat?
Realizovali jsme velký počet infrastrukturních a jiných staveb a v současné době projektujeme nové dokumentace, které bude realizovat už nové zastupitelstvo města. V příštím roce 2022 tedy budeme investovat hlavně do projektové přípravy. Chtěli bychom revitalizovat celý přednádražní prostor železniční stanice v Lipníku a nyní čekáme na to, až nám České dráhy prodají potřebné pozemky. Pracujeme na projektové realizační dokumentaci na revitalizaci autobusového nádraží tak, aby ty dva projekty spolu komunikovaly, měly podobný mobiliář a patřily k sobě, přestože jsou od sebe vzdáleny téměř kilometr. Připravujeme i studii pro výstavbu bytových domů a rodinných domů v lokalitě Na Zelince, která by měla být do konce roku hotová. Bytů je u nás totiž žalostně málo - ať už k odkoupení nebo pronájmu. Snažíme se zpracovávat projekty na odkanalizování našich místních částí a v současné době máme dokončený projekt na odkanalizování místní části Trnávka, kde jsou také připraveny pozemky pro výstavbu rodinných domů soukromým investorem - jde asi o 24 domků. Věřím tomu, že se nám to podaří v příštích letech realizovat.

Město je zřizovatelem zdejšího gymnázia - putovaly v minulých letech peníze do jeho oprav? Plánujete investice na základních školách?
Vážíme si toho, že jsme zřizovateli nejen mateřských a základních škol, ale máme i městské osmileté gymnázium. Tím, že jsme městskou památkovou rezervací, sídlí školy ve sto dvacet let starých budovách. Jsou to krásné honosné objekty, které byly postaveny ještě za Rakousko-Uherska, ale o to jsou dražší, co se týče údržby a finančních prostředků, které do nich dáváme. My si toho technického odkazu velice vážíme, takže jen v letošním a loňském roce jsme udělali úplně nové fasády na objektu gymnázia, na objektu Základní školy Hranická a Základní školy Osecká. Spravili jsme tam střešní pláště a snažíme se, aby i tyto staré budovy vyhovovaly moderní době, takže jsou tam nové rozvody, internetové sítě a postupným způsobem zde budujeme moderní třídy pro výuku IT technologií nebo přírodních věd.

Lipník nad Bečvou - kovářské město.
Co je nového v Lipníku nad Bečvou? Vydejte se s námi na fotošpacír městem kovářů

Doprava město netrápí

Trápí město Lipník doprava? Jak vnímáte fakt, že po dokončení dálnice D1 Lipník - Přerov stále chybí navazující úsek?
Máme obrovskou výhodu v tom, že nás doprava netrápí, protože si Lipník vyřešil změnou organizace dopravy ve vnitřním městě po vybudování obchvatu a napojení na dálnici D1 a D35 svoje problémy. Jediná kamionová doprava probíhá po ulicích Smetanova a Hranická, což je převoz kameniva z kamenolomu - tomu se ale samozřejmě nedá zabránit. Co nám chybí určitě, to je dostavba dálnice D1 Přerov - Říkovice. Nerozumím tomu, že stát není schopen za třicet let připravit a zahájit tuto stavbu i bez ohledu na všechny problémy, které s tím souvisejí.

Kdybyste chtěl pozvat nahodilého turistu do Lipníku, co by rozhodně neměl vynechat?
Každého turistu zveme do Lipníku na prohlídku historického centra s krásnou zvonicí, máme objekt zámku a zejména Konírny s kavárnou a střešní zahradou. Každý turista by pak měl pokračovat na hrad Helfštýn, se kterým jsme spojeni pupeční šňůrou.