Kniha, která má vyjít do konce roku v nákladu osm set kusů, bude v deseti kapitolách obsahovat přesně tři sta vyobrazení historických zákoutí města.

„Se sbíráním podkladů jsme začali na začátku roku. Získaný materiál jsme rozdělili do deseti kapitol, z nichž každá je zaměřená na určitou lokalitu ve městě. Bude v ní například vidět vývoj podoby hradeb nebo místního špitálu. Jedna fotografii nám však stále chybí," uvedla kronikářka města Jarmila Musilová.

V archivu města, soukromých sbírkách sběratelů ani v jiných dostupných pramenech se redakční radě dosud nepodařilo nalézt fotografii či pohlednici, zachycující sochu ponocného, která do poloviny minulého století stávala v hradebním výklenku v Komenského sadech naproti budově dnešního gymnázia.

Autoři připravované publikace se tedy obrací na veřejnost s výzvou a prosbou.

„Pokud vlastníte fotografii, na které je vidět sochu ponocného v hradebním výklenku, žádáme vás o její poskytnutí za účelem zveřejnění v knize. Přispějete tím k oživení téměř již zapomenutého zlomku zajímavé historie našeho města," stojí ve výzvě.

V případě, že danou fotografii vlastníte, kontaktujte kronikářku města Lipník nad Bečvou Jarmilu Musilovou na telefonu 723 176 366, nebo ji zašlete na e-mail musilovajarmila@seznam.cz.