To schválilo přidělení dotace pro město Lipník nad Bečvou v celkové výši 1,175 milionu korun. Zastupitelstvo také jednalo o rozdělení finančního příspěvku na regeneraci památkových objektů z rozpočtu města.

Od státu město Lipník nad Bečvou jako městská památková rezervace získává každoročně finanční prostředky. „O dotaci bylo zažádáno pro rok 2009 v souladu se schváleným Programem regenerace Městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou. Požadavek na dotaci byl ve výši 8,81 milionu Kč, přičemž celkové náklady plánovaných oprav byly téměř 22 milionů a týkaly se deseti objektů v majetku města, fyzických osob a církve,“ uvedla Magdalena Gladišová, tisková mluvčí radnice v Lipníku nad Bečvou.

„Ústřední komise Ministerstva kultury schválila přidělení dotace pro město Lipník nad Bečvou v celkové výši 1,175 milionu Kč. Je to o něco více než v minulých letech,“ uvedl starosta města Miloslav Přikryl.

„V roce 2008 to bylo 870 tisíc, v roce 2007 jen 680 tisíc korun. Přesto tento příspěvek zdaleka nepokrývá potřeby památkové obnovy v našem městě,“ dodal starosta Lipníku.

Komise pro městskou památkovou rezervaci nakonec navrhla rozdělení dotace v poměru milion korun na objekty města, 100 tisíc korun na soukromé objekty a 75 tisíc na objekty církve. Z městských objektů tak bude použita dotace na západní křídlo zámku (tzv. konírna) a opravu střechy radnice. Římskokatolická církev využije dotaci na opravy farního kostela sv. Jakuba Většího.

U soukromých objektů se jedná o opravy měšťanských domů. Zatím se peněz nedostává na konzervaci jižní části hradebního okruhu nebo na další etapu obnovy jižní ohradní zdi zámeckého parku.

„Cílem finančního příspěvku je podpořit regeneraci viditelných částí historických objektů v Městské památkové rezervaci, a to objektů v soukromém vlastnictví. Výběrové řízení na přiznání tohoto finančního příspěvku se vyhlašuje každoročně, v rozpočtu města byla v roce 2009 vyčleněna částka 380 tisíc korun,“ vysvětlila Gladišová.

Do výběrového řízení bylo předloženo 12 žádostí od 9 žadatelů, vyhověno bylo deseti z nich, dvě žádosti byly zařazeny do programu ministerstva kultury. Příspěvky byly poskytnuty na opravy měšťanských domů v městské památkové rezervaci, a to na opravy uličních fasád včetně nátěru, výměny oken, opravy střešní krytiny, opravu vchodových dveří nebo na opravu ohradní kamenné zídky u domu.