Protikladem mu bude zámek v Přestavlkách. Společné mají obě budovy to, že přestaly být sídelním zámkem a staly se zázemím pro správu velkostatku a byty úředníků (Lipník) a klášterem s mateřskou, obecnou a měšťanskou školou (Přestavlky).

S tím souvisí i úpravy a jisté zjednodušení interiérů. Ústředním tématem dílu budou také možnosti a limity využívání památkových staveb, neboť z mnoha důvodů (nedochovaný mobiliář, absence autentických prvků, ekonomický pohled) ne všude mohou být zámecké expozice. S tím spojené téma bude otázka interiérů v takovýchto stavbách.

„Zámek v Lipníku nad Bečvou jsme jako příklad využití památky vybrali proto, že byl a stále je opravován," uvedl režisér pořadu Rudolf Chudoba, a hned dodal: „a také proto, že stejně jako v Přestavlkách ani v Lipníku neslouží zámek turistickým účelům, hledáme vždy podobné objekty k porovnání. Chtěli jsme ukázat, že i takové památky lze opravit se zachováním historických detailů a využívat dobře i v dnešní době."

Moderátorem seriálu Památky na prodej je známý herec, moderátor, muzikant i divadelní režisér Ondřej Havelka. Partnery mu byli starosta města Miloslav Přikryl a Josef Březina z Národního památkového ústavu. Repliky do pořadu si Ondřej Havelka vymýšlel přímo na místě, podle aktuální situace a se svým typickým humorem i noblesou.

Zámek v Lipníku nad Bečvou vystavěl rod Bruntálských z Vrbna. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství konfiskováno kardinálem Dietrichsteinem. Za pánů z Dietrichsteina, kteří panství vlastnili po přímé linii až do roku 1858, si zámek, v němž bylo sídlo vrchnostenské správy, v podstatě zachoval svoji renesanční podobu.

K radikální historizující novoklasicistní přestavbě zámku a přilehlých hospodářských křídel došlo až v 60. letech 19. století. Zámek dostal poměrně kvalitní novoklasicistní fasádu. Již v 17. století sem ale bylo přeneseno sídlo panství, byly zde kanceláře a byty správce a úředníků.

Poslední majitelé zámku, Althanovi, na zámku také bydleli. Zajímavostí je střešní zahrada, která vznikla v 19. století na střeše hospodářského křídla zámku jako první střešní zahrada v českých zemích.

Zámek prochází postupnou rekonstrukcí od roku 2002. Přestavlky a Lipník nad Bečvou budou zařazeny do 2. série pořadu památky na prodej. První řada se vysílala v zimě letošního roku. Zajímavostí je, že ze sedmnácti dílů památek na prodej této série se prodalo už 14 objektů.

(Lena)