Ocenění mohou získat děti a mládež do devatenácti let. „Tato kategorie je zaměřena na ty, kteří v období od června 2006 do května 2007 nejúspěšněji reprezentovali naše město v oblasti sportu,“ řekla mluvčí lipnické radnice Blanka Prudilová. Další kategorie je určena pro sportovce - seniory. „Ti budou oceněni za celoživotní aktivity v oblasti sportu a za zásluhy o rozvoj sportu ve městě,“ doplnila Prudilová. Své nominace mohou lidé či organizace zasílat na městský úřad nebo elektronickou poštou na adresu prudilova@mesto-lipnik.cz, případně osobně přinést na podatelnu městského úřadu, a to nejpozději do pátku 25. května.

Slavnostní vyhlášení výsledků s kulturním programem se uskuteční v červnu. Svého nejlepšího sportovce hledají také v Hranicích. I zde má vyhlašování dlouholetou tradici. „Je to jeden ze způsobů, kterými město podporuje místní sportovní oddíly,“ uvedl již dříve tajemník hranické radnice Vladimír Vyplelík. Své borce mohly oddíly nominovat v prvních měsících roku, nyní se již čeká na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční v úterý 10. dubna ve dvoraně hranického zámku. „Kromě jednotlivců a družstev oceňujeme pravidelně také zasloužilé sportovní seniory, trenéry a funkcionáře,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.