Pokud se jejich stav do konce roku nezlepší, nahradí je vedení města jinými stromy. Nová výsadba by přišla na téměř čtvrt milionu korun.

Lípy byly v centru Lipníka vysázeny v roce 2005 při rozsáhlé rekonstrukci náměstí T.G. Masaryka.

„Poslední tři roky ale pozorujeme, že se jim nedaří moc dobře. Jsou málo olistěné a na dlážděném prostranství mají extrémně málo vláhy. Proto jsme si nechali vypracovat posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny, abychom se mohli rozhodnout, co s lípami dál,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Xenie Pospíšilová.

Ze třinácti vysázených se na náměstí dařilo pouze třem stromům okolo kašny, ty ale pro změnu vzápětí zase napadl dřevokazný hmyz. Vedení města se i přesto dohodlo, že lípám dá ještě pár měsíců šanci. Přesazení plánují buď ke konci letošního roku nebo na začátku dalšího.

„Jednáme s dodavatelem technologie injektování mykorhizních hub do půdy. Ty na sebe dokážou navázat více dešťové vody, lípy tedy mohou čerpat více vláhy v době jejího nedostatku. Pokud ani tohle nepomůže, budou muset být lípy vyměněny za nové dřeviny, aby náměstí ožilo zdravou a vitální zelení,“ sdělila vedoucí odboru.

A jaké stromy se okolo náměstí objeví?

„Rada města schválila, že v centru města budou javory. Ty by měly prospívat lépe, protože jsou odolnější a snášely by tak lépe vydlážděné náměstí,“ vysvětlila Pospíšilová. Jaký konkrétní kultivar javoru bude pro město nejvhodnější se ještě bude projednávat s odborníky.

„Aby náměstí po estetické stránce utrpělo co nejmenší škody, budou použity vzrostlejší sazenice,“ uvedlo na internetových stránkách vedení města.

Na obměnu stromů by mělo podle prvotních odhadů padnout dvě stě až dvě stě padesát tisíc korun. Další výdaje by pak šly na údržbu javorů v následujících letech.

„Ale konkrétní částku zatím neznáme, přesný rozpočet se bude teprve určovat,“ uzavřela Pospíšilová.

Přerovský deník|Propagujte i svojí stránku