Prvního dubna jste podobně jako jiné památky na Přerovsku zahájili sezonu. Co vás čeká?

Podzemní prostory jsme připravili na provoz už od února, kdy si je mohli návštěvníci prohlédnout dvakrát denně, a to ve všední dny. Od 1. dubna tradičně zahajujeme plnohodnotnou sezonu. V těchto dnech ještě dokončujeme výměnu zábradlí podél přístupového chodníku k jeskyním, špatné počasí nám bohužel trochu zbrzdilo práce. A pak už by mělo všechno plynout standardně, alespoň v to doufáme.

Bude se zvyšovat vstupné?

Správa jeskyní České republiky je státní příspěvkovou organizací, pro kterou je příjem ze vstupného existenčním zdrojem. V souvislosti s propadem tržeb a rostoucími náklady se vstupné zvyšovalo každoročně už od covidu. Nemáme z toho vůbec radost, ale v současnosti není jiné cesty.

Pro rok 2023 činí vstupné 190 korun pro dospělé, 160 korun pro seniory 65 plus a 100 korun pro děti od 3 do 15 let. Bližší informace včetně slev naleznou návštěvníci na našich webových stránkách caves.cz.

Kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.
Palác žije!, říká kastelán hradu Helfštýn Jan Lauro. Letošní novinky zaujmou

Zajistili jste dostatečný počet průvodců, nebo je problém tato místa obsadit?

V našich jeskyních s tím zatím naštěstí nemáme problémy, přestože náš průvodcovský výklad patří k těm nejsložitějším. V některých jiných zpřístupněných jeskyních se s tím kolegové v posledních letech hodně potýkají.

Je to ovlivněno odlehlostí lokality, spádovostí nebo i možností dobrého výdělku v blízkosti, což je třeba případ Jeskyně Na Turoldu v Mikulově na rakouských hranicích.

Poloha našich jeskyní se zázemím početných studentů středních škol v Hranicích a s dobrou dopravní dostupností z mnoha přilehlých obcí nám v tomto smyslu naštěstí hraje do karet. A v neposlední řadě je to jistě i dobrá parta, která k našim jeskyním patří. Odjakživa.

Jak se vyvíjí návštěvnost v jeskyních v posledních letech?

V dobách před covidem navštěvovalo naše jeskyně téměř 50 tisíc turistů ročně. Ve dvou covidových letech se počet drasticky snížil na 34 tisíc v roce 2020 a 32 tisíc v roce 2021. Rok na to se návštěvnost překvapivě vrátila téměř na původní čísla, dosáhla 47 tisíc, což je velmi potěšující zejména s ohledem na těžké časy, které všichni prožíváme, především ekonomicky.

Snad tedy zájem veřejnosti o přírodní krásy neopadne a nevyškrtnou prohlídku jeskyní jako první zbytnou položku ze svých rodinných či školních rozpočtů.

Úsek cyklostezky Bečva mezi Rybářemi a chatovou osadou Dříň je uzavřen, pondělí 17. dubna 2023.
Část cyklostezky Bečva je uzavřená, opravy potrvají až do konce června

Probíhají ve Zbrašovských aragonitových jeskyních výzkumné práce? S jakými výsledky?

Výzkumem označujeme odborné práce různých vědních oborů - například geologie, hydrogeologie, krajinářství, sociologie a podobně. V tomto smyslu se opravdu daří. Ve Zbrašovských jeskyních jsme například zinventarizovali všechny dosud známé raftové stalagmity, v příštím roce bude dokončen multioborový výzkum celého Hranického krasu s výstupem v podobě výstavy pro veřejnost.

S Českou geologickou službou intenzivně zkoumáme vody přitékající do krasu, abychom zpřesnili infiltrační území teplické kyselky, mimo jiné s ohledem na plánovanou stavbu Vodního díla Skalička.

Pokud je míněna speleologická činnost, tedy systematický jeskyňářský průzkum nezpřístupněných prostor, řadu let zde prakticky neprobíhá.

Zpřístupněné jeskyně nejsou ideální lokalitou, požadavky návštěvního provozu dozorovaného státní báňskou správou často kolidují s možnostmi praktické speleologie. Nové metry objevených a zmapovaných chodeb proto přibývají jen po dílčích střípcích. I tady však věříme v lepší časy.

Bude v podzemích prostorách opět výstava?

Samozřejmě, o tuto tradici nemůžeme naše návštěvníky připravit. Pro letošek chystáme výstavu děl uměleckého skláře a pedagoga Ondřeje Strnadela z Valašského Meziříčí. Potrvá od začátku prázdnin do konce návštěvnické sezony, ale více zatím neprozradím.