Blíží se totiž začátek lovecké sezony a s ním také může v přírodě číhat na náhodné kolemjdoucí nebezpečí. Riziko úrazu ale hrozí i samotným účastníkům a hostům honů.

Na jejich chování a dodržování předpisů se proto budou po celé lovecké období zaměřovat nejen policisté, ale i pracovníci přerovského magistrátu.

„Bažant se sice smí lovit už od poloviny října, ale odlov zajíce je povolen až od 1. listopadu. Právě proto nejvíce honů očekáváme během listopadu a potom také v prosinci kolem svátku Štěpána. V tomto období by tak návštěvníci krajiny měli být maximálně obezřetní. Pokud zjistí, že se v dané lokalitě koná hon, měli by toto místo okamžitě opustit. V opačném případě vystavují riziku nejen sebe, ale také mohou mít na svědomí narušení celého průběhu honu,“ upozornil Marek Herman z odboru zemědělství Magistrátu v Přerově.

Podle jeho slov všichni organizátoři, kteří chtějí pořádat hon, musejí tuto záležitost předem oznámit.

„Termíny honů plánujeme už v letním období. Tradičně pořádáme v honitbě dva hony, a to kolem svátku Kateřiny a před Vánocemi. Potom máme ještě několik společných vycházek. Počítáme s tím, že letos odlovíme na sto padesát kusů zajíců,“ řekl Stanislav Hejník, předseda Mysliveckého spolku Stará Ves.

Podle jeho slov však hony nejsou v žádném případě jen společenskou událostí a vyvrcholením mysliveckého roku, ale slouží především ke zjišťování stavu populace drobné zvěře.

S doklady, ale bez alkoholu

Jak upřesnil Marek Herman, který má myslivost na starosti, hon se může konat pouze za účastí minimálně tří osob a jednoho loveckého psa. Na dodržování předpisů účastníků honů budou tradičně dohlížet policisté i pracovníci magistrátu.

„Tyto kontroly se budou provádět namátkově, a to bez předchozího ohlášení. Při kontrolách se policisté zaměří jednak na doklady, zbraně, ale i na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky v krvi. Každý ze střelců musí mít u sebe zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list, průkaz zbraně, lovecký lístek, doklad o pojištění proti škodám a cizinci i zbrojní evropský pas,“ upřesnila přerovská policejní mluvčí Michaela Sedláčková.

Podle jejích slov se však policisté zaměří také na požívání alkoholických nápojů.

„V minulosti jsme občas odhalili přítomnost alkoholu u některých účastníků honů. Osobně se mi vybavuje jeden hon, na kterém dechová zkouška odhalila alkohol asi u pěti přítomných. Účastníci honů jsou však zřejmě čím dál uvědomělejší. Loni jsme nezjistili ani jeden případ, který by odhalil popíjení alkoholu před, v průběhu nebo po skončení samotného honu, kdy střelci mají u sebe ještě zbraně,“ vzpomněla Sedláčková.

Na zajíce jen s brokovnicí

Policisté i pracovníci magistrátu budou během lovecké sezony dohlížet také na technický stav zbraní, jejich výrobní číslo a také na zabezpečení při jejich přepravě. Policisté se zaměří také na zbraně, které se při lovu nesmějí používat. K odlovu bažanta a zajíce je totiž určena jen brokovnice.

„Předmětem našich kontrol bude i to, zda se loví zvěř, která je povolena. V minulosti se občas stalo, že účastníci honu lovili i jiný druh zvěře, než bylo povoleno,“ doplnil Herman.

Loni prošlo policejními kontrolami na pět stovek účastníků honů ve čtyřiceti honitbách na Přerovsku. Podle přerovských policistů kontroly nezjistily, že by účastníci mysliveckých honů závažnějším způsobem porušili platné předpisy. K nejčastějším prohřeškům podle nich tradičně patří neplatný nebo chybějící doklad ke zbrani.