„Noc kostelů je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitků," uvedla jedna z organizátorek každoroční akce Dagmar Svobodová.

Také lidé na Hranicku budou mít možnost obdivovat krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se nachází v kostelech v blízkém okolí města. Přímo v Hranicích bude otevřený farní kostel, kostel Českobratrská církve evangelické, dále kostel v Černotíně, Jindřichově, Hustopečích nad bečvou, Ústí, Paršovicích a také kostely v Lipníku nad Bečvou.

Návštěvníky čeká bohatý program.

„Nebudou chybět průvodcovské prohlídky, přednášky, možnost nahlédnout do veřejnosti jinak nedostupných míst a další. Ale noc kostelů by neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, ale nabídkou více proniknout do tajemství bohaté křesťanské spirituality a života," přiblížila Noc kostelů Dagmar Svobodová.

Zájemci si mohou přečíst podrobné informace o programech v jednotlivých kostelech na webových stránkách www.nockostelu.cz

Noc kostelů 29. 5. 2015

Hranice, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

17.50 až 18.00 Zvony Zahájení Noci kostelů v Hranicích vyzváněním zvonů

18.00 až 18.30 Májová pobožnost

18.30 až 20.45 Stoupej k výšinám- výstup na věž

18.30 až 20.00 Jitřenka dětem – program pro děti v boční kapli

19.00 až 19.30 Svatí v našem kostele

19.30 až 20.00 Zpívejme Pánu – vystoupení Malé scholy Hranice

20.00 až 20.30 Svatí v našem kostele

20.30 až 21.15 Smíšený pěvecký sbor Harmonia Hranice

21.15 až 21.45 Za doprovodu varhan – varhaníci a instrumentalisté

21.45 až 22:15 Večerní adorace a slavnostní požehnání farnosti, městu a přítomným a modlitby za mír

Evangelický kostel, Šromotovo náměstí
18.00 zahájení
18.30 – 19.15 Harmonia pod vedením Barbory Šimečkové
19.30 – 2015 Varhany – varhanní skladby hraje Hanka Kubíková
21.00 uzavření kostela

Farní kostel sv. Vavřince Drahotuše
18 00 Mše svatá
19.00 Jak se vyrábí hostie, ochutnávka mešního vína
19.30 Střípky z historie kostela
19.45 Varhanní preludia v podání místních varhaníků
20.15 Kdo je kdo? (sochy a obrazy v našem kostele)
20.30 Modlitba za mír – zpěvy z Taizé
21.00 Kostel při svíčkách
21.30 Ukončení Noci kostelů
Doprovodný program:
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Drahotuše
Detektiv Hubert – kvíz pro děti
Volný vstup na věž ke zvonům (od 19 do 21 hodin)