Dotace mohou žadatelům pokrýt až čtyřiceti procent z celkových nákladů na projekty, jejichž rozpočet se pohybuje od 300 tisíc až po 90 milionů korun.

Součástí žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy a projektová dokumentace. Žádat o dotace je možné i zpětně, na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Více podrobností najdou zájemci na webových stránkách Monitorovacího systému strukturálních fondů pod výzvou Energetické úspory v bytových domech.