Řádně vyplněnou žádost se všemi povinnými přílohami lze odevzdat na Městském úřadu Hranice až do 28. února.

„Vlastníci budou zejména potřebovat závazné stanovisko státní památkové péče, zpracovanou projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, vyplněnou žádost o dotaci, kterou naleznou na stránkách ministerstva kultury společně s podmínkami dotačního titulu,“ vysvětlil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Na webových stránkách Ministerstva kultury jsou také ke zjištění neuznatelné náklady, mezi které patří například modernizace objektů, zateplování, půdní vestavby, okna, dveře, výkladce typu eurookno.

Dotazy k dotačnímu titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020 zodpoví na Městském úřadu v Hranicích Barbora Kaštovská.