Na začátku tohoto roku byl totiž zřízen nový grant na podporu oprav a obnovy objektů v oblasti památkové péče na území města Hranic.

Tento dotační titul, který iniciovala Komise pro regeneraci městské památkové zóny, žadatelům nabízí celkem čtvrt milionu korun.

„Dotačních titulů na památky je čím dál tím méně. Zatímco v minulosti jsme od ministerstva kultury získávali řádově miliony, teď se dostáváme do statisíců," řekl předseda Komise pro regeneraci městské památkové zóny Vladimír Juračka.

„Chtěli jsme, aby se dotační titul dal použít nejen na chráněné nemovité kulturní památky, ale všechny domy, které leží v Městské památkové zóně. I ony totiž podléhají přísným památkářským požadavkům," uvedl Vladimír Juračka.

Přestože si zmíněná komise zřízená radou města představovala vyšší dotační příspěvky, je ráda i za čtvrtmilionovou dotaci.

„Je to nový titul a pro začátek jsme rádi alespoň za těch dvě stě padesát tisíc. Pro žadatele je to pomoc, která jim alespoň částečně umožní kompenzovat vícenáklady, které jsou s památkou spojené," dodal lídr volební strany Hranice 2000.

Jak uvedl tajemník zmíněné komise Petr Vystrčil, tento projekt je rozdělen do tří oblastí.

„Do první spadají domy v ochranné zóně, v rámci kterých se opravují viditelné části domu, jako jsou střechy, dveře, okna či fasády. Do druhé pak spadají nemovitosti týkající se bývalého opevnění města, tedy městských hradeb. Ve třetí oblasti se nacházejí drobné architektonické prvky, tedy například křížky nebo boží muka," konstatoval tajemník.

Druhé kolo uzavírá na konci prázdnin

Majitele nemovitostí v městské památkové zóně, kteří ještě žádost nepodali, se nemusejí chytat za hlavu. O příspěvek totiž stále mohou požádat.

„Skončilo teprve první kolo, ve kterém jsme registrovali pouze pět žadatelů. Druhé kolo se uzavírá až 31. srpna a očekáváme, že žadatelů bude mnohem více," dodal tajemník s tím, že stejný grantový program bude k dispozici také v příštím roce.

Díky novému programu tak vedení města na celkově granty a příspěvky letos vyčlenilo přes čtyři a půl milionu korun, což je právě o zmíněných čtvrt milionů více než v roce 2011.

„Grantový program si klade za cíl podporu projektů v oblasti kultury, tělovýchovy, spolupráce s partnerskými městy, vzdělávání, zdravotní, sociálních věcí, prevence kriminality a životního prostředí a také investice a opravy v tělovýchově a kultuře," přiblížil smysl dotací tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.