Společnosti, která patří městu, jejich rozvojem klesají výdělky a proto předseda představenstva Ekoltesu a současně zastupitel a radní Radek Hlavinka předložil na posledním zastupitelstvu ke schválení návrh, aby kontrolní výbor při zastupitelstvu provedl kontrolu prošetření správného postupu samosprávy města Hranic při stavebním řízení na stavbu domovních kotelen.

Problém malých domovních kotelen a Ekoltesem prosazovaného centrálního zdroje tepla je v Hranicích už delší dobu. Velkým a hlavním tématem mezi oběma řešeními je samozřejmě zejména otázka ceny.

Zastánci malých kotelen upozorňují zejména na velmi vysoké ceny nastavené Ekoltesem. Na zastupitelstvu na téma finanční výhodnosti vystoupili i dva zástupci z panelových domů, kteří si své domy vytápí vlastními kotelnami.

„Náš dům vlastní kotelnu. Vedlejší, stejně velký, je stále vytápěn z Ekoltesu. Máme proto srovnané náklady na teplo, ohřev teplé vody a podobě a proto víme, jaký je celkový rozdíl,“ pronesl jeden z nich pan Novák, který bydlí na Třídě 1.máje 1666.

Z jeho výpočtů vyšlo najevo, že jejich dům měl celkové náklady za předloňský rok 356 201 korun, zatímco dům kompletně obsluhovaný centrálním zdrojem tepla z Ekoltesu 602 804 korun.

„Jedná se o rozdíl téměř dvě stě padesát tisíc korun za jednu topnou sezonu,“ dodal pan Novák.

Ekoltes: Ať uvádí pravdivé informace

Právě proti výpočtům ohledně ekonomické výhodnosti se ohrazuje dodavatel tepla Ekoltes.

„Pokud to mám říct přesně, informace které předkládají zástupci Společenství vlastníků jednotek v panelových domech nejsou úplně relevantní,“ informoval ředitel Ekoltesu Milan Vinkler.

Podle něj nejde jen o cenu, ale i o problémy při vydávání stavebních povolení pro malé kotelny, kdy vždy nejsou úplně v pořádku všechny podklady pro stavební úřad.

„Právě této problematiky se týkal návrh pana Hlavinky na zastupitelstvu, protože zakazovat stavby my ani nemůžeme a ani nechceme. Jen bychom rádi, aby stejně jako my museli i provozovatelé malých kotelen uvádět pravdivé informace,“ doplnil Milan Vinkler.

Navíc pokud si chtějí jednotlivá Společenství vlastníků jednotek v panelových domech vybudovat u svého panelového domu kotelnu musí respektovat Zákon o ochraně ovzduší.

„Ten jim mimo jiné ukládá tři základní povinnosti,“ upozornil Zdeněk Špiřík, který na zastupitelstvu vystoupil na podporu malých kotelen.

Přibudou desítky komínů?

První povinností je dokázat, že využívání centrálního zdroje tepla od Ekoltesu je technicky nebo ekonomicky nepřijatelné. Dalšími body je prokázat, že postavením kotelny nedojde ke zhoršení ovzduší a pak také ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

„Splnění posledních dvou bodů není pro SVJ problém. Prokázat ale technickou nemožnost reálně ve zdejších podmínkách nelze,“ doplnil Zdeněk Špiřík.

Na ohrožení ovzduší zase upozornil další ze zastupitelů.

„Mám strach, abychom zde neměli jen samé komíny. Do patnácti let zde může být dalších padesát komínů navíc,“ upozornil zastupitel a předseda dozorčí rady Ekoltesu Josef Úlehla

Vzhledem k nejrůznějším pochybnostem nakonec zastupitelstvo návrh Radka Hlavinky neodhlasovalo.

Celou problematiku kotelen v Hranicích shrnul na závěr projednávaného tématu zastupitel Josef Úlehla.

„Myslím si, že jsme snad jediné město v celé republice, které tolik probírá domovní kotelny,“ řekl Josef Úlehla.

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku