„Cílem této výtvarné soutěže je připomenout akvarely malíře Jana Pinkavy a jeho pohledy na hranická zákoutí na počátku 20. století. Těší nás, že na návštěvu expozice, která nese název Jan Pinkava – malíř starých Hranic, se chystá několik tříd z místních škol, aby tam načerpalo inspiraci při tvorbě soutěžních prací," uvedla ředitelka MKZ Naďa Jandová. Vstup na výstavu je zdarma.

Jan Pinkava patřil několik desetiletí k významným osobnostem města Hranice.

Ačkoliv nebyl místním rodákem, svým působením zde zanechal nesmazatelnou­ stopu.

Soutěžní práce mohou zájemci odevzdat ve výstavních síních synagogy a Staré radnice do 3. dubna.

Výkresy formátu A4 musí být označeny jménem autora, věkem a školou, kterou navštěvuje. Výtvory musí být malované technikou akvarelu a inspirované obrazy Jana Pinkavy.

Tři nejlepší práce dostanou jako odměnu výtvarné potřeby na dernisáži výstavy Jana Pinkavy v Gotickém sále Staré radnice ve čtvrtek 9. dubna v 17 hodin. (jes)

Jan Pinkavanarozen 27. 12.1846, zemřel 12. 3.1923
• brněnský rodák, pedagog, malíř
• na hranickém gymnáziu vyučoval kreslení
• autor četných krajinomaleb, portrétů i litografií
• do podvědomí obyvatel se zapsal díky svým akvarelům, do nichž přenesl neopakovatelnou atmosféru Hranic a okolí
• jeho obrazy zachycují trhy a jarmarky na hranickém náměstí v počátcích 20. století