První písemná zmínka o ní je z roku 1234. Podle starosty Pavla Matouška zde mladí lidé zůstávají a výrazný úbytek obyvatel tak Nelešovicím nehrozí. Nejdůležitější akcí je pro obec zbudování čističky.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Pro obec je pravděpodobně nejdůležitější dotáhnout do konce stavební povolení na oddílnou kanalizaci s vlastní čističkou odpadních vod a s tím spojené výběrové řízení na dodavatele stavby. Musíme zajistit překlenovací úvěr na případnou stavbu a samozřejmě žádost na dotace. To je asi největší akce.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Právě zmíněný projekt na kanalizaci s čističkou odpadních vod.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
'Stále se zvyšující administrativní zátěž, nutná údržba stávajícího majetku obce, neustálé změny a nedostatek financí na realizaci akcí, které jsou plánované v programu obnovy venkova. Jinak každý den přináší nová překvapení. Jak třeba zajistit ochranu majetku občanů před přívalovými dešti? Financovat z vlastních prostředků čištění potoka a zpevňování břehů, nebo čekat několik let až majitelé toku dostanou prostředky na opravy a zahrnou naši obec do plánů? Rovněž stará dešťová kanalizace potřebuje stálou péči – místy se propadá těžkým provozem na komunikaci a kvůli zatékající vodě.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Společenský život v obci je celkem pestrý. Obecní zastupitelstvo pořádá například akci Den matek, dětský karneval a nově pak rozsvícení vánočního stromu. Přispíváme také Sboru dobrovolných hasičů na hodový ples, den dětí a jiné akce. Sokolové pořádají především sportovní turnaje v házené. Ostatní kulturní vyžití je pak v nedalekém městě Přerově nebo Olomouci.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
V současné době zůstává mnoho mladých párů v rodinných domech svých předků a upravují je ke svému obrazu. Máme také několik nových staveb. Mladí pochopili, že zde investují do vlastního a nemusejí platit drahé nájemné.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Je to nejspíše tím, že obec je malá, dobře se navzájem známe a máme k sobě blíž. Je zde čisté životní prostředí, protože obec leží bokem od hlavní silnice. Také to máme blízko do větších měst za pracovními příležitostmi.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Nevím, kde bych se usadil, ale naše republika má mnoho pěkných míst.

Martin Vojáček