„Toto superspecializované pracoviště provádí preventivní vyšetření ženského prsu již od roku 1996.

V posledních dvou letech došlo k celkové modernizaci diagnostických přístrojů i pracoviště jako celku,“ uvedl ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich.

V centru pracuje komise odborníků různých medicínských oborů, specializovaných na zjišťování i léčbu chorob prsu.

„Pracoviště je součástí celonárodního preventivního programu, který dává předpoklady pro včasné zjišťování začínajícího onemocnění a jeho rychlou a úspěšnou léčbu,“ vysvětlil ředitel nemocnice.

Každoročně projde vyšetřením zhruba sedm tisíc žen z celého regionu.

„Preventivní program je ze zdravotního pojištění hrazen ženám mezi čtyřicátým pátým až šedesátým devátým rokem života a jeho úspěšnost souvisí s absolvováním vyšetření co největším počtem klientek této věkové skupiny. V rámci osvěty připravujeme v jarních měsících den otevřených dveří, kdy veřejnost bude moci nahlédnout do provozu mamodiagnostického centra a diskutovat s odborným personálem,“ dodal Eduard Sohlich.