S tím se zájemci mohou seznámit ve vestibulu přerovského magistrátu v Bratrské ulici, kde je vystavena studie tohoto záměru. Lidé si zde mohou jednak plánovanou podobu areálu prohlédnout, ale také se k ní vyjádřit. Přerovští úředníci uvítají jakékoliv připomínky.

„Jedná se o ideovou studii areálu Mamutova, která nemusí mít konečnou podobu. Záležet bude také na tom, jaké připomínky nám zašlou obyvatelé města do 5. září," řekla Miroslava Švástová z odboru životního prostředí Magistrátu v Přerově.

„Připomínky mohou být totiž do finální podoby studie ještě začleněny. Budeme rádi za každé nápady, které vzhled areálu vylepší,“ doplnila Švástová.

Zástupci města zatím počítají s tím, že areál zavede návštěvníky do pravěku, ale poskytne jim také sportovní a rekreační vyžití s celou řadu atrakcí. V Mamutově se má nacházet například archeopark, promítací sál, přístřešky s lovci mamutů se sochami pravěkých zvířat v životní velikosti.

Jednou z největších atrakcí pak má být rozhledna s výtahem tak, aby na ni měli přístup nejen tělesně postižení lidé, ale třeba i rodiče s dětmi.

„Konečnou podobou Mamutova se budou zabývat na podzim přerovští radní a potom zastupitelé. Nepředpokládáme však, že by se se stavbou tohoto areálu začalo už v příštím roce,“ uvedla Švástová.

Mamutov se má stát víceúčelovým zázemím jednak pro obyvatele Předmostí, ale také školy a turisty. „Areál se bude skládat z několika částí, jedna z nich by měla být oplocena a zde by se mělo vybírat vstupné,“ doplnila Švástová.

Celkové náklady na vybudování Mamutova jsou předběžně vyčísleny na 120 milionů korun. Podle zástupců města se jeho stavba bez přispění dotace neobejde.