Původně měla místní akční skupina disponovat s částkou o tři milony vyšší. Po přepočítání finančních prostředků podle aktuálního kurzu koruny vůči euru ale nakonec Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní peněz méně.

„V březnu bude vyhlášena výzva pro oblast Bezpečnost dopravy s alokací téměř čtyři miliony korun. Zaměří se na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalací bezpečnostních prvků,“ uvedl manažer MAS Hranicko František Kopecký.

„Souběžně vyhlásíme také výzvu pro oblast Infrastruktury ZŠ. Dotace umožní školám vybudovat či vybavit nové odborné učebny zaměřené na cizí jazyky, ICT či přírodní a polytechnické obory,“ pokračoval dále manažer.

Projekty v této oblasti mohou zacílit také na bezbariérovost, vnitřní internetovou konektivitu či nákup kompenzačních pomůcek pro inkluzi.

„Vzhledem k omezené alokaci, která činí bezmála tři a půl milionu korun a předpokládanému vysokému zájmu žadatelů je však pravděpodobné, že MAS nakonec omezí stavební výdaje pouze na zajištění bezbariérovosti. Školy tak budou moci zřizovat učebny pouze ve stávajících prostorách bez nutnosti stavebních úprav typu vestaveb a přístaveb,“ upozornil František Kopecký.

Ve výzvě týkající se sociálních služeb by pak mohl být podpořen projektový záměr hospicové služby, která chce v regionu pomoci osobám pečujícím o své blízké v terminálním stadiu života. Výzva s alokací 1,3 milionu korun bude vyhlášena také na jaře 2019.

Žádat mohou i zemědělci

Zemědělcům je pak určena květnová výzva obsahující 2,2 milionu určených na investice v rostlinné a živočišné prvovýrobě. Kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit i pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Skoro stejnou částku hodlá MAS přerozdělit také v oblasti zemědělských a potravinářských produktů.

Další z výzev se zaměří na rozvoj dostupnosti místní produkce v regionálních prodejnách, tržnicích, eshopech či rozvážených bedýnkách.

„MAS se bude snažit připravit spolu s místními výrobci komplexní projekt, který by využil celou připravenou alokaci dosahující téměř dvou milionů korun. Jeho součástí může být i vybudování stálé městské tržnice v Hranicích v případě, ale jen v případě, že se najde investor,“ prozradil František Kopecký.

V dotačních programech se nezapomíná ani na oblast životního prostředí, ve které je připraveno deset milionů korun. Hned devět milionů z této částky by mělo putovat obcím na výsadbu zeleně.

Na podzim 2019 zatím připadá pouze výzva na budování sociálních bytů s alokací 3.6 milionu korun a budování parkovacích systémů pro bicykly u stanic a zastávek hromadné dopravy s objemem 826 tisíc korun.

„MAS momentálně připravuje aktualizaci Sumářů jednotlivých výzev, které shrnují základní parametry a podmínky pro potenciální žadatele. V případě zájmu nyní doporučujeme osobní konzultaci,“ uzavřel František Kopecký.