Na leden si MAS Hranicko připravila pět výzev v celkové hodnotě téměř pětadvacet milionů korun.

První výzva dotačního programu MAS-PRV je určena drobným zemědělcům a podnikatelům. Místní akční skupina v ní mezi úspěšné zájemce rozdělí téměř 7,4 mi-lionu korun. Žádosti o podporu je možno podávat až do pátku 9. února do čtrnácti hodin.

ZEMĚDĚLCI: NOVÉ STROJE, REKONSTRUKCE BUDOV

Ve výzvě budou podpořeny projekty ze čtyř různých oblastí.

„Projektový návrh číslo 11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje necelé dva miliony korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě. Kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologienebo mobilní zemědělské stroje,“ přiblížil hlavní manažer MAS Hranicko František Kopecký.

První etapa rekonstrukce hřbitovní zdi by měla být hotová do konce října.
Zeď, cesty, světla i parkování. Hranický hřbitov prochází postupnou rekonstrukcí

ZPRACOVÁNÍ PLODIN, MLÉKA ČI MASA

„Obdobné je to u návrhu projektu číslo 12 Zemědělské a potravinářské produkty, jen s tím rozdílem, že hlavní podporovanou oblastí je až samotné zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu. Přidělení omezených zdrojů pro tento projektový návrh je přibližně 1,75 milionu korun dotací,“ pokračoval manažer MAS.

ŘEMESLNÉ DÍLNY, OPRAVNY, PRODEJNY

Téměř totožná částka je pak k dispozici v návrhu projektu číslo 13 Drobné podnikání pro nezemědělské podnikatele. Zde by měly peníze putovat na další rozvoj jejich řemeslných dílen, opraven, prodejen a provozoven, kde poskytují své služby.

„Speciální podskupinu tvoří návrh projektu číslo 14 Podnikání v cestovním ruchu penziony, kempy a komerčně provozovaná sportoviště, kde je připraveno na investice žadatelů více než dva miliony korun,“ doplnil František Kopecký.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto.
Zájem o kotlíkové dotace je výrazně vyšší než v první vlně

BEZPEČNOSTI CHODCŮ A CYKLISTŮ

Zbylé čtyři výzvy jsou součástí dotačního programu MAS-IROP. V první výzvě tohoto programu budou přerozděleny skoro tři miliony korun.

„Zaměří se na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů v dopravě budováním bezbariérových komunikací, chodníků, přechodů, nástupišť a instalaci bezpečnostních prvků,“ vyjmenoval manažer MAS.

„Výzva číslo dva umožní s dotací 2,7 milionu korun budování zázemí pro rozvoj sociálních služeb v regionu. Podmínkou je předchozí zařazení do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, proto je okruh žadatelů v této výzvě v podstatě už pevně dán,“ zdůvodnil František Kopecký.

KOMUNITNÍ CENTRA, SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ

Pro vznik komunitního centra v regionu je pak určena třetí výzva. Komunitní centrum by mělo být využíváno při volnočasových aktivitách, při kterých se budou setkávat místní obyvatelé, včetně těch sociálně vyloučených. „Podmínkou pro tuto cílovou skupinu je zajistit přímo v budově komunitního centra alespoň základní sociální poradenství. Zde se počítá s objemem dotací kolem 1,2 milionu korun,“ vyčíslil manažer MAS.

Potštátský zámek v roce 2018
V Potštátě opravili další stranu zámku

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO INKLUZI

Nejvíce projektů se pak může podpory dočkat ve výzvě číslo čtyři. „Více než devět milionů korun poputuje základním školám na vybudování či vybavení nových učeben zaměřených na cizí jazyky, ICT či přírodní a polytechnické obory,“ uved František Kopecký.

„Podpořeny však mohou být i projekty také na bezbariérovost, vnitřní internetovou konektivitu či nákup kompenzačních pomůcek pro inkluzi,“ dodal.

Výzvy budou podle MAS Hranicko uzavřeny přibližně v polovině února. Veškeré podrobnosti a další informace najdou zájemci na webu regionhranicko.cz/sclld.

autor: David Král

Den strojírenství ve středu  ve dvoraně hranického zámku.
Řemeslo žije, ukázal strojírenský den ve dvoraně