Získání Standardizace je také nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kterou chce MAS Hranicko stihnout do konce ledna.

„V létě 2016 bychom pak mohli vypisovat pro příjemce z regionu první výzvy na podávání žádostí o dotace na projekty," doplnil manažer.

V následujících pěti letech bude Hranicko na nejrůznější měkké projekty z oblastí sociálních služeb, sociálního podnikání, zaměstnanosti a prorodinných opatření přerozdělovat třináct milionů korun. Šestačtyřicet milionů půjde na financování projektů z oblasti Integrovaného regionálního operačního programu. V něm jsou zahrnuty bezbariérové úpravy chodníků a zastávek, přestupní terminály, sociální bydlení či výdaje v oblasti předškolního a základního vzdělávání. „Nejvyšší suma, tedy přes osmnáct milionů korun, bude investována do infrastruktury v cyklodopravě," vysvětlil František Kopecký.

Potřeby zemědělců, drobných podnikatelů či agroturistiky se bude snažit uspokojit Program rozvoje venkova.

„Celkem devatenáct milionů poputuje například na financování investic do zemědělských podniků nebo na podporu drobného podnikání a agroturistiky," dodal manažer.

S případným dotazem, myšlenkou nebo připraveným projektem, se mohou zájemci obrátit na Františka Kopeckého, a to na e-mailové adrese f.kopecky@regionhranicko.cz, případně na čísle 773 583 020. Nápady je možné vkládat do databáze projektových námětů na webu regionhranicko­.cz/projektove-namety nebo je konzultovat v kanceláři MAS Hranicko. 

Autorka: Kateřina Černohorská