„Již 2. března by měla začít úprava Masarykova náměstí, které se díky ní stane přívětivější pro návštěvníky zejména v období letních veder,“ potvrdil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Na náměstí se nově objeví například mlžítko, upraveno bude stávající pítko a přibydou také stínítka. Mnoho obyvatel pak jistě potěší výsadba nových stromů.

„Několik stromů nahradí vhodnější dřeviny, kterým budou lépe vyhovovat jak lokalita, tak poněkud specifické podmínky náměstí. Dalších šest stromů necháme nově osadit,“ popsal Petr Bakovský.

Důležitým bodem rekonstrukce je také zlepšení technických podmínek pro konání kulturních akcí. V minulosti se totiž opakovaně objevovaly problémy s elektrickými rozvody.

„Vznikne nová elektropřípojka z rozvaděče na staré radnici a na náměstí budou osazeny čtyři nové elektrorozvaděče, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování elektřinou při různých kulturních akcích. Stávající přívod elektřiny totiž nemá pro větší akce na náměstí dostatečnou kapacitu,“ objasnil mluvčí.

Občany, pravděpodobně zejména řidiče, čekají v průběhu rekonstrukce některá omezení. V tuto chvíli však zatím blíže nespecifikovaná.

„Součástí stavby jsou zemní práce, které bohužel částečně naruší běžný provoz na náměstí. Celkově by úpravy na náměstí měly trvat šedesát dní,“ dodal mluvčí.

Skutečná délka prací však bude v konečném důsledku výrazně záležet také na počasí. Náměstí se naposledy rekonstruovalo před patnácti lety, tehdy došlo k jeho celkové proměně a jednalo se o jeden z největších porevolučních projektů v našem městě.

Nyní se tedy jedná o rekonstrukci nesrovnatelně menších rozměrů. I přesto úpravy vyjdou na téměř 7 milionů korun.(kra)