Jak pověděl vedoucí oddělení dopravně správních agend, ne všech se nebezpečí odpisu týká.

„Úplné vyřazení vozidla hrozí jen těm, kteří dali vozidlo do depozitu před 1. červencem roku 2013 a nepřijdou do konce tohoto roku a neprodlouží depozit, ze zákona jim vozidlo zanikne," upozornil Zdeněk Kolomazník s tím, že takových aut je nyní v hledáčku města asi dvanáct set.

Pokud tak neučiní, vystavují se tomu, že postupem času mohou odbory životního prostředí začít pátrat po příčině, proč tomu tak je.

„Automobil je totiž nebezpečný odpad, měl by tedy být řádně skladován," vysvětlil dál vedoucí.

Těm, kteří uložili značky do depozitu po 30. červnu 2013 a neoznámili dosud místo a účel vyřazení, zánik sice nehrozí, ale tato povinnost se jich také týká.

V poslední dobou vnímá oddělení dopravně správních agend postupný nárůst zájemců o vyřešení tohoto problému.

„Domnívám se, že takových případů ještě do 31. prosince přibude," podotkl Zdeněk Kolomazník.

Ti, kterých se tato informace týká, by se měli co nejdříve dostavit na městský úřad k registru vozidel.

„Tady pak oznámí povinné údaje o uložení vozidla. Je to místo a účel vyřazení vozidla. Budou k tomu potřebovat velký technický průkaz. Upozorňujeme, že nechat návštěvu na poslední chvíli nemusí být úplně šťastné řešení," uzavřel Zdeněk Kolomazník.