„Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad někteří lidé neustále vyhazovali odpad, který tam nepatří. Dostávaly se tam například pneumatiky či starý nábytek. Kolem kontejnerů býval navíc velký nepořádek. Město se tak rozhodlo reagovat tímto způsobem,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Přecházíme tedy na zastávkový systém, kdy bude přistavení kontejneru probíhat za dohledu pracovníka Ekoltesu,“ pokračoval mluvčí.

Společnost Ekoltes by měla svoz ze zahrádkářských oblastí zajišťovat každých čtrnáct dní.

„Úplně nejspolehlivější bude, když se o termínech přistavení kontejneru budou občané ujišťovat na webových stránkách Ekoltesu,“ sdělil Petr Bakovský.

„Ti zahrádkáři, kterým se termín nebude hodit, mohou odpad samozřejmě odvézt do sběrného dvora,“ doplnil mluvčí.

Jak naložit s komunálním odpadem?

Svoz směsného komunálního odpadu ze zahrádkářských lokalit pak nebude zajišťován vůbec.

„Občané mohou buď odložit tento odpad do sběrné nádoby v místě bydliště, nebo ho vyvézt do sběrného dvora, případně si objednat za poplatek u Ekoltesu vývoz sběrné nádoby, pokud je na svozové trase. Možné je také jednorázové přistavení kontejneru,“ uzavřel Petr Bakovský. 

autor: David Král