Momentálně se v podniku realizují různá úsporná opatření. K těm patří i to, že vybraní zaměstnanci budou následující tři měsíce pracovat jen čtyři dny v týdnu.

Meopta loni oslavila pětasedmdesát let od svého založení. Podnik se zabývá především výrobou optických přístrojů. „Během loňského roku jsme postupně snížili počet pracovních míst o 200. Většinou to byly standardní odchody na základě dohody bez náhrad novými pracovníky. Část pracovníků obdržela výpověď z důvodu nadbytečnosti. V letošním roce bude tento trend pokračovat,“ sdělil ředitel společnosti Meopta - optika Vítězslav Moťka.

Vedení podniku však k hromadnému propouštění přistoupit nehodlá. „Tento krok nevidíme jako vhodné řešení pro zachování funkcionality firmy. Základním záměrem z pohledu počtu pracovních míst je udržet pro tento rok stav nad 2000 pracovníků. V současné době máme 2300 zaměstnanců. Vše bude samozřejmě záležet na situaci na světových trzích. Velmi nám může pomoci jakékoliv vhodné opatření na podporu exportu ze strany vlády,“ vysvětlil Moťka.

V podniku se teď realizují různá úsporná opatření. Důvodem je pokles obchodních zakázek. Jedním z důsledků je i to, že někteří zaměstnanci budou pracovat jen čtyři dny v týdnu.

„Pro následující tři měsíce připravujeme vyhlášení čtyřdenního pracovního týdne pro vybrané provozy a administrativní úseky s tím, že pátý pracovní den bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného výdělku,“ upřesnil Vítězslav Moťka s tím, že podnik provádí také řadu dalších škrtů v rozpočtu.

„Soustřeďujeme se pouze na to, co je nezbytné z hlediska zabezpečení výroby. Hledáme však možnosti profinancování nových výrobkových programů,“ dodal Moťka. Příčinou špatné hospodářské situace jsou podle něj velké finanční ztráty v důsledku spekulativního posilování české koruny v první polovině roku 2008. „Vydělali jsme více eur a USD než v roce 2007. Bohužel po přepočtu na koruny byly tržby nižší,“ vysvětlil.

Na špatných hospodářských výsledcích podniku se ale podle něj negativně podepisují také neustále se zvyšující ceny energií, především elektřiny. „Od druhé poloviny loňského roku do současnosti se potýkáme s velkým propadem obchodních zakázek ze strany našich zákazníků v různých komoditách. Jedná se o propad v průměru o více než o 20 procent, některé komodity jako například polovodičový průmysl se propadly až o 70 procent. Naopak výrobky sportovní optiky se značkou Meopta si drží zatím lehce prorůstový charakter,“ řekl závěrem Vítězslav Moťka.