Nadějí pro zaměstnance, kteří dostali výpověď, bylo ve středu setkání s firmami, jež naopak pracovní místa nabízejí. Dorazilo na něj celkem jedenáct firem.

Dlouholetým zaměstnancům Meopty se o nedobrovolném odchodu z firmy nemluví lehce. Mnozí připouštějí, že se ocitli ve velmi složitém období svého života. Přesto se snaží brát věci tak, jak jsou.

„Je dobré, že přišly firmy s nabídkami pozic za námi. Na jednom místě tak máme pohromadě nabídky práce z okolí a nemusíme je hledat na pracovních serverech na internetu,“ řekla zaměstnankyně divize Mechanika.

„Jedna nabídka mě zaujala a se zástupcem firmy už jsem mluvil. Uvidíme, snad všechno dobře dopadne,“ dodal další z přítomných, pan Jan.

Zaměstnavatel nabídl nové zaměstnavatele

Přerovská společnost Meopta přišla kvůli celosvětové pandemii o zakázky. Velká část produkce Meopty totiž míří do světa a své odběratelské a dodavatelské sítě má v zemích, které byly pandemií dotčeny - Spojených státech amerických nebo v Číně.

Firma nejprve oznámila odchod dvou stovek lidí, pak se počet zvýšil na čtyři sta. I z toho důvodu se snaží lidem, které musela propustit, pomoci.

„Protože si uvědomujeme složitost situace, chceme nabídnout propuštěným program podpory. Jde o službu, kdy zajišťujeme administrativní podporu a aktivně vyhledáváme možnosti pracovního uplatnění pro naše zaměstnance, které jsme kvůli poklesu objednávek od zákazníků z celého světa byli nuceni propustit,“ řekla Alena Moore, provozní ředitelka společnosti Meopta.

Personální úsek vyhledal zaměstnavatele z Přerova a okolí a uspořádal v areálu firmy setkání, během něhož mohli zájemci z řad propuštěných diskutovat s firmami o nabízených pozicích. Na akci dorazilo jedenáct firem z blízkého i vzdálenějšího okolí.

„Každá společnost měla možnost krátké prezentace a mohla provést nábory zaměstnanců. Firmy, které se akce nemohly zúčastnit osobně, a přesto by rády zaměstnancům nabídly volné pracovní pozice, zabezpečily alespoň náborové letáky,“ doplnila.