Bohužel zatím město nebude mít vlastní měřící stanici, jak ji doporučuje zpracovaný

„Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic“ a jak její zřízení před dvěma lety bez připomínek schválilo zastupitelstvo města Hranic.

Protože rada města neplní nehodící se usnesení zastupitelstva, přišla Strana zelených letos na jaře s iniciativou a ujištěním, že přes svého ministra pro životní prostředí prosadí vybudování stanice ve městě, a to nejpozději do září 2008 na Struhlovsku.

Sliby chyby. Odbor životního prostředí asi této iniciativě Strany zelených moc nevěřil a svolal na základě usnesení rady města Hranic na červen jednání za přítomnosti Zdravotního ústavu Ostrava a firmy Ekoltes Hranice.

Na jednání bylo vytipováno 10 měřících bodů v Hranicích. Rada města Hranic svým usnesením ze dne 17. června rozhodla o konečném umístění měřících bodů.

Měření ovzduší má probíhat na základě smlouvy mezi městem Hranice a Zdravotním ústavem Ostrava od 1. srpna 2008 do 15. listopadu 2008. Měření bude prováděno na všech deseti bodech, vždy bude aparatura 9 kalendářních dnů na jednom bodě.

Měření začne na prvním měřícím bodě, na ulici Přísady. Měření má obsahovat imise těchto znečišťujících látek: oxidu siřičitého, oxidů dusíku, tuhé znečišťující suspendované částice PM10, tuhé znečišťující suspendované částice PM2,5, oxidu uhelnatého, benzen, ozón a doprovodné meteorologické prvky – rychlost a směr větru, teplotu, tlak a vlhkost.

Minulé měření kvality ovzduší proběhlo v Hranicích v období srpen 2003 až srpen 2004 na 48 měřících bodech a ukázalo na místa s velmi znečištěným ovzduším.

Rada města Hranic schválila rozpočtové opatření v květnu 2008 na měření ovzduší ve výši 312 tisíc korun. Kdyby rada města řešila celou problematiku monitorovací stanice ovzduší pružněji, mohly být peníze ušetřeny a použity na jiné potřebné akce.

Bohužel, na radnici v Hranicích trvá vše strašně moc dlouho, a protože tyto finanční prostředky jdou z kapes daňových poplatníků a ne z kapes radních, tak není kam spěchat.

Kdyby byli radní na špatných rozhodnutích finančně a morálně zainteresováni, tak by určitě jednali rozvážně, kvalitně a hlavně rychle.

Umístění 10 měřících bodů v Hranicích:

 • 1. měřící bod – ulice Přísady - veřejné osvětlení naproti domu č.p. 190 u domu č.p. 985
 • 2. měřící bod – ulice Komenského - veřejné osvětlení naproti domu č.p. 652 u Letního kina
 • 3. měřící bod – ulice Purgešova
 • 4. měřící bod – tř. 1. máje - veřejné osvětlení naproti domu č.p. 366 a domu Zelená lékárna
 • 5. měřící bod – tř. 1. máje - veřejné osvětlení u domu č.p. 1666 a 1665 před kruhovou křižovatkou
 • 6. měřící bod – tř. 1. máje - veřejné osvětlení před domem č.p. 1321 u hotelu „Slávia“
 • 7. měřící bod – ulice Potštátská - umístění v zahradě u domu č.p. 809
 • 8. měřící bod – sídliště Struhlovsko
 • 9. měřící bod – sídliště Cementářské
 • 10. měřící bod – ulice Nová - veřejné osvětlení u garáží za rybníkem

  Antonín Honysz