V tomto měsíci svátku čtenářů i knihoven si Městská knihovna v Hranicích pro své návštěvníky připravila tradiční jarní burzu vyřazených knih.

Ta bude zahájena ve čtvrtek 3. března a potrvá po celý měsíc březen.

„Žáci pátých tříd Základní školy Struhlovsko se mohou těšit na setkání se spisovatelkou historických knih pro děti Veronikou Válkovou, jež se uskuteční v úterý 29. března. Mimo jiné také u příležitosti letošního sedmistého výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV.," uvedla knihovnice Ester Králová.

„Děti v průběhu března také zveme na malou literárně výtvarnou dílničku pod názvem Namaluj si pohádku. Výtvarnými dílky děti vyzdobí své oddělení a také si odnesou malou sladkou odměnu. Dílnička se koná každý den v provozní době dětského oddělení," dodala.

„V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha jako předmět, ani knihovna jako instituce, ale každý čtenář nebo aktivní uživatel knihovny. Pozornost bychom však rádi zaměřili také na toho, kdo v knihovně nikdy nebyl a zatím třeba ani být nechce," stojí v oficiální anotaci projektu iniciovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

K akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami každoročně hlásí více než čtyři sta veřejných knihoven z celé republiky. Jedná se již o sedmý ročník této akce.

David Král