Ačkoliv byly připraveny žádosti o dotace z programu Ministerstva životního prostředí pro obě sídliště, zastupitelstvo se rozhodlo, že podá pouze jednu žádost.

„Podle našich odborníků by nám mohlo podání dvou žádostí spíše uškodit, a vybrán by nemusel být ani jeden projekt," uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček. „Větší šance má z mnoha důvodu projekt sídliště Nová," řekl dále starosta.

Pro tento návrh hraje mimo jiné skutečnost, že ministerstvo podpořilo již první etapu revitalizace tohoto sídliště, která proběhla před několika lety.

Tentokrát se má jednat o regeneraci jižní části. Má být tudíž volným pokračováním a současně dokončením kompletní regenerace sídliště, která započala v roce 2014.

„Je navržena rozsáhlá rekonstrukce všech vozovek, dále pak rozbitých a narušených chodníků. V plánu je i rekonstrukce stávajících kolmých parkovacích stání, úprava kontejnerových stání a doplnění městského mobiliáře. Na základě požadavku správce dětského mobiliáře a požadavku architekta města je předmět plnění projektové dokumentace rozšířen o dětský mobiliář, další pěší komunikace i parkovací státní," stojí v důvodové zprávě.

Náklady odhadují na 14 milionů

Odhadované náklady celé akce jsou nyní stanoveny na čtrnáct milionů korun, z toho by od státu měly na projekt, za předpokladu přiklepnutí dotace, putovat čtyři miliony. Skutečná výše předpokládaných nákladů bude známa koncem roku 2016.

V případě Struhlovska město počítá, že pokryje náklady samo z vlastního rozpočtu. „V této chvíli se zdá, že finanční rezerva bude dostatečná. V radě města počítáme s tím, že druhá část by proběhnout měla. Návrh ale bude předložen ke schválení zastupitelstvu," prozradil Jiří Kudláček.

Druhá část první etapy by se měla týkat části sídliště převážně určené pro volnočasové aktivity. Návrh počítá se zrušením jednoho hřiště pro míčové hry a vybudováním hřiště nového. To by mělo být větší a koncipováno tak, aby se na jeho ploše mohl hrát malý fotbal a přitom se dalo rozdělit na tři menší hřiště na volejbal.

V blízkosti tohoto sportoviště bude nově vybudováno dětské hřiště. Dále je navržena rekonstrukce tří automobilových stání, výstavba a rekonstrukce pěších komunikací, kontejnerových stání a doplnění veřejného osvětlení.

Předpokládané náklady akce se dle projektové dokumentace pohybují ve výši 9,5 milionu korun. Projekt je již kompletně připraven včetně stavebního povolení. 

David Král