Původně chtěla hranická radnice finanční pomoc schválit standardním způsobem na jednání rady města. Podle zákona nicméně může město touto cestou uvolnit maximálně 50 tisíc korun formou dotace. Postižené obce by o ni navíc musely požádat.

Rada tak nakonec využila možnosti poskytnout finanční dar.

„Ten je zase omezen výší 20 tisíc korun pro jeden subjekt. Město tak tuto částku poskytne čtyřem nejpostiženějším obcím, v konečném důsledku tedy pošle na jih Moravy 80 tisíc. Peníze budou poslány přímo na transparentní účty obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice,“ vysvětlil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Vedení města však zamýšlí uvolnit daleko výraznější finanční obnos. O tom ale musí rozhodnout zastupitelé, kteří se k dalšímu zasedání sejdou až v září.

„Rada města připravuje na jednání zastupitelstva návrh na zaslání jednoho milionu korun do postižené oblasti. Vzhledem k tomu, že náprava škod bude dlouhodobá a potrvá ještě minimálně příští rok, budou určitě i tyto finanční prostředky potřebné a nehrozí, že přijdou pozdě,“ uvedl Petr Bakovský.

Podpořit tornádem zasažené rodiny hodlá také společnost Ekoltes. Z každého vstupného na hranickou Plovárnu po dobu prázdnin vyčlení na pomoc jižní Moravě pět korun a výslednou sumu poté odešle na konto vybrané sbírky.

Řádění ničivé přírodní katastrofy, která svým charakterem nemá v tuzemsku obdoby, vyvolalo nebývalou vlnu solidarity v celé republice. Na pomoc zdevastovaným obcím už lidé ve veřejných sbírkách darovali stovky milionů korun.

Bezprostředně po tornádu dorazily na místo také stovky dobrovolníků, kteří se podíleli na bezprostřední pomoci a odklízení akutních následků. Vyčíslené škody na majetku se zatím vyšplhaly nad 15 miliard korun. Především ale v důsledku tornáda vyhaslo sedm lidských životů. (kra)