Tašky nejsou pochopitelně jednorázové, naopak jsou určeny k dlouhodobému užívání.

„Chceme, aby bylo třídění pro lidi pohodlnější. Každý by se měl snažit třídit, a zároveň si samozřejmě každý může vybrat způsob, jakým to bude dělat. My teď nabízíme pomoc touto formou," vysvětlila Kateřina Cyžová z Odboru správy majetku Městského úřadu v Hranicích, která má na starost odpadové hospodářství a veřejnou zeleň.

Sada se skládá z tašek na plast, papír a sklo. Momentálně probíhá jejich distribuce do domácností.

„Oslovili jsme předsedy společenství vlastníků bytových jednotek, a také předsedy osadních výborů, u kterých se mohou zájemci, kteří tašky ještě nemají, případně přihlásit. Lidé se mohou obracet také přímo na nás, a samozřejmě se to týká také obyvatel rodinných domů v Hranicích," uvedla Kateřina Cyžová.


Tašky už v některých domácnostech slouží.

„Doma jsme zvyklí třídit, proto jsme tašky uvítali. Zrovna jsem přemýšlela, že bych na třídění koupila nějaké plastové bedýnky a pak nás domovník informoval o této možnosti. Tašky jsou praktické a lehké a dobře se s nimi manipuluje,“ pochvalovala si paní Jana z třídy 1. máje.

Město prozatím nakoupilo pět tisíc sad tašek na třídění.

„V Hranicích je přibližně sedm tisíc domácností, počítáme ale s tím, že ne každá domácnost bude mít o tašky zájem. Proto by mělo těch pět tisíc kusů stačit. Pokud bude zájem vyšší, není problém dokoupit další," prozradila Kateřina Cyžová.

Náklady, které město na tašky vynaložilo, se pohybují okolo 230 tisíc korun.autor: David Král