Program regenerace městské památkové zóny přijímá město pravidelně již od roku 1994.

„Materiál zpracováváme vždy na sedmileté období. Na konci minulého roku tedy přišel čas ke schválení nového dokumentu,“ uvedl 1. místostarosta města Hranice Vladimír Juračka.

„Jedná se o koncepční dokument, který si klade za cíl, aby se městská památková zóna rozvíjela systematicky a v dlouhodobém výhledu. Obsahuje mimo jiné zásady, které by mělo v historickém jádru dodržovat jak město, tak soukromníci. Když půjdeme do detailů, tak pojednává třeba i o tom, jak by mělo být natřeno určité zábradlí, jak by mělo vypadat dláždění a tak podobně,“ doplnil místostarosta.

Parčík u zámku

V programu regenerace se již ale objevují také konkrétní investiční akce. Město například počítá s vytvořením parčíku mezi zámkem a zámeckou pivnicí.

„Dojde ke zpracování projektové dokumentace, která určí, jaký by toto místo mělo mít ráz a využití. Zdejší prostor se nachází v takovém nahodilém stavu a my bychom to rádi změnili,“ prozradil Vladimír Juračka.

Navrácení důstojnosti pietního místa

„Další akcí je revitalizace prostoru u synagogy. Je zde proluka, kde kdysi stával dům. Bohužel toto místo neodpovídá svému pietnímu významu, proto připravujeme jednoduchou úpravu, která dodá potřebnou důstojnost. V tomto roce již očekáváme vlastní realizaci,“ pokračoval Vladimír Juračka.

Změn se dočká také oblast v Komenské ulici na právem břehu Ludiny, poblíž hotelu Centrum.

„Není zde doposud žádná zpevněná plocha. Letos v této lokalitě proběhne realizace hloubkové kanalizace, my tak začneme souběžně zpracovávat projektovou dokumentaci, která určí budoucí podoba tohoto území,“ uzavřel místostarosta.

Nejzásadnějšími rekonstrukcemi nového milénia v centru Hranic bezpochyby zůstávají regenerace Masarykova náměstí z roku 2006 a obnova zámecké zahrady z roku 2015.