Před Hranice se v rámci kraje protlačil pouze Prostějov.

„Pro Hranice v celkovém hodnocení hovořila zejména dobrá dopravní dostupnost a blízkost dálniční sítě, která vyhovuje malým a středním firmám, jejichž počet je v krajském srovnání vysoce nadprůměrný. Radnice se může pochlubit vysokým podílem kapitálových výdajů, patří mezi nejlepší v podpoře veřejné dopravy a spolu s Prostějovem je na tom úplně nejlépe v hodnocení dluhové služby,“ vyjmenoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Hranice dále obdržely nejvyšší hodnocení v kategorii úředních hodin a spolu s Prostějovem a Mohelnicí byly nejlépe ohodnoceny také za podporu webových stránek z pohledu podnikatelů.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí již po desáté. V Olomouckém kraji je detailnímu zkoumání podrobeno celkem třináct měst. Ty se do výzkumu nehlásí, ale jsou hodnoceny automaticky. Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 23 kritérií.