„V neděli a o svátcích se ve městě Hranicích a místních částech Velká, Středolesí a Uhřínov výrazně omezí provoz sekaček, motorových pil, cirkulárek či křovinořezů. Vyplývá to z nové obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelé přijali ve čtvrtek 8. září, a která nabyde účinnosti 1. října," objasnil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podle nové vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Nikdo by tak na sekačku či pilu neměl sáhnout v době od šesté hodiny ranní, která představuje konec nočního klidu, do devíti dopoledne.

Zde nastoupí tří hodinový úsek, kdy bude možnost tato zařízení používat.

Od dvanácti do dvaadvaceti hodin bude opět zákaz. Následně opět nastupuje noční klid.

Řezat a sekat jen tři hodiny

„V praxi to znamená, že přímo ve městě a dalších třech místních částech můžete v neděli a o svátcích sekat či řezat pouze tři hodiny dopoledne. Další místní části zatím tuto regulaci zavést nechtějí. Představitelé osadních výborů však nevylučují, že v budoucnu požádají zastupitelstvo města, aby i je do vyhlášky zahrnulo," uvedl Petr Bakovský.

Například v Drahotuších nebo ve Slavíči tak zatím omezení není na pořadu dne. 

„Mě osobně ten zákaz nějak neomezí. V neděli máme doma odpočinkový den a nepracujeme. Neděle byla vždy den, kdy se nepracuje, takže z téhle strany v pořádku," říká Pavel Frkal z Hranic.

„Ale chápu, že jsou lidi, kteří nemají přes týden a sobotu čas, protože jsou v práci, a tak zahradu dohánějí v neděli. Co se týče svátků, to byly vždy dny, kdy se oslavovala významná událost, tudíž je to den kdy by lidé měli na tyto významné dny zavzpomínat a nepracovat," dodal. 

David Král