„Jedná se o návrh reorganizace a sloučení jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti kultury,“ informovala starostka Hranic Radka Ondriášová. Pod jednu organizaci by mělo přejít Městské muzeum, Městská knihovna a Městské kulturní zařízení. „Odbor školství měl za úkol nachystat a vypracovat projekt reorganizace a popsat v něm, co všechno podobné sloučení přinese,“ doplnila Ondriášová.

Na úterním zasedání vše projednala a vzala na vědomí Rada města. Další postup už bude na rozhodnutí zastupitelů Hranic.

„Momentálně jde o svolání pracovní schůzky zastupitelů a ředitelek jednotlivých organizací a pobavit se, zda by vůbec šlo o krok dopředu,“ dodala starostka města.

Výběrovko na ředitele

Hlavním cílem jsou nejen úsporná opatření a zlepšení a zefektivnění práce. V rámci úsporných opatření jsou už navrženy i kroky týkající se počtu pracovníků. Celá organizace bude mít i jen jednoho ředitele, na kterého bude vypsáno výběrové řízení.

„Momentálně už je navržena nějaká struktura finálního řešení. Veškerá práce bude spadat pod jediného ředitele a jedinou organizaci, která bude zaštiťovat kompletní servis všech tří dosavadních příspěvkových skupin,“ prohlásila starostka Hranic Radka Ondriášová.

Co na to říká vedení dosavadních organizací?

Podobné slučování zatím nenachází příliš pochopení u ředitelek jednotlivých příspěvkových organizací.

„Musím říct, že se mi to příliš nelíbí. Z praxe a ze získaných informací totiž vím, že u knihoven, které byly podobně sloučeny, se hodně snížila kvalita poskytovaných služeb,“ řekla ředitelka Městské knihovny Marie Jemelková. Současně prohlásila, že do výběrového řízení na post ředitele sloučené organizace by se nepřihlásila.

Už ne tak radikální byla ředitelka Městského kulturního zařízení.

„Momentálně bych vše nerada komentovala. Zatím jsem totiž žádný výstup z jednání rady nedostala,“ prohlásila Helena Votavová. Nevyjádřila se ani k případné kandidatuře na post nového ředitele.

„Nezlobte se, ale to je momentálně má soukromá záležitost,“ dodala ředitelka Městského kulturního zařízení v Hranicích Helena Votavová.

Vše vypadá, že se městský úřad snaží dělat vše pro úspornější provoz nejen úřadu, ale i organizací spadajících pod radnici. Zda plánované sloučení přinese slibované zlepšení práce posoudí až po určitém čase samotní obyvatelé města. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku