„V současné době mapujeme škody, které vznikly ve městě i v jeho místních částech. Jsme v kontaktu se zástupci kraje a parlamentu a jednáme o případné pomoci,“ sdělil starosta Hranic Miroslav Wildner.

Podle jeho slov lze zatím jen těžko odhadovat celkové škody. „Podle mých velice předběžných odhadů jsou škody na majetku města kolem pěti milionů. Například ve Lhotce víme o narušeném mostku, který spolkne minimálně milion. V Komenského ulici máme podemletý břeh, který byl nedávno zpevněn. Nedá se nic dělat, voda je prostě taková,“ posteskl si starosta, přičemž podotkl, že celkový počet budov a domků, kterých se povodeň jakýmkoliv způsobem ve městě a okolí dotkla odhaduje na tři sta.

Z budov, které jsou v majetku města, utrpěla asi největší škody mateřská škola v Komenského ulici.

Velká voda zaplavila přízemí, kde zničila zařízení budovy. Zda byly horší povodně v roce 1997, nebo ty letošní nelze podle zástupců města objektivně určit.

Například lidé ze čtvrti Mexiko tvrdí, že středeční večer byl nejhorší a povodně z července před dvanácti lety nebyly žádným problémem, protože tehdy hrozila hlavně řeka Bečva.

Ta se tentokrát ze svého koryta nedostala. V terénu zjišťují aktuální situaci a nabízejí pomoc pracovnice sociálního odboru městského úřadu.