O post ředitele nové kulturní organizace se ucházel zástupce ředitele Základní umělecké školy v Hranicích Rostislav Plachý, vedoucí MKZ Hranice Helena Votavová a kantorka a zastupitelka Hranic Lenka Kopřivová.

Uchazeči měli při konkurzu zpracovávat koncepci nové organizace, která by ladila s Programem rozvoje kultury Hranic na roky 2014–2020.

Výběrové řízení na ředitele organizace už sice proběhlo, rada města ale tento týden nikoho ze zmíněných kandidátů nejmenovala.

Konkurz tak musí být vyhlášený znovu.

„Výběrová komise doporučila radě města dva kandidáty, kterými byl pan Plachý a paní Votavová. Rozdíl mezi nimi byl ale velice těsný a rada města tak zatím žádného ředitele nejmenovala," vysvětlila místostarostka Hranic a radní Pavla Tvrdoňová.

Město, které bude zřizovatelem subjektu, však nyní tlačí čas.

Tři kulturní organizace budou působit samostatně jako jednotlivá střediska, k jejich oficiálnímu sloučení má dojít už prvního ledna.

„Proto bychom byli rádi, kdyby byl nový ředitel jmenovaný už v tomto roce. Pokud se to ale nestihne, bude vedením dočasně pověřená jedna z vedoucích tří kulturních příspěvkových organizací, které doposud fungují samostatně," doplnila místostarostka.

Řada rizik

Jednotnému subjektu s názvem Městská kulturní zařízení Hranice dalo v červnu svůj hlas jen třináct zastupitelů, názor na integraci tak rozhodně nebyl jednotný.

Pokus o sjednocení subjektů se navíc v Hranicích neobjevil poprvé.

„Sloučení nepovažuji za dobrý nápad, je s ním spojena řada rizik. Naroste administrativa nového ředitele a budou zapotřebí náklady na jeho zázemí," řekla v červnu zastupitelům ředitelka knihovny Marie Jemelková.

Málo peněz do hranické kultury

Spojení příspěvkových organizací vychází mimo jiné z tvrzení, že kultura v Hranicích není ve srovnání s okolními městy dostatečně financovaná.

V návrhu rozpočtu na příští rok tak má být zapracovaný i navýšený příspěvek města do oblasti kultury o 900 tisíc korun.

Podle řešitelského týmu, který s myšlenkou sloučení přišel, má integrace přispět nejen k lepšímu financování kultury, ale také její propracovanější koncepci v příštích letech.