Podle zástupce ředitele přerovských strážníků Ladislava Petrovského už dnes na botičky nezbývá čas. „Kdybychom chtěli zvládnout všechny problémy ve městě, potřebovali bychom podstatně navýšit počet strážníků “ říká.

ROZHOVOR

Patnáct let od založení – to už je důvod k bilanci. Kdy vlastně vznikla Městská policie v Přerově a jak byste shrnul její činnost za posledních několik let?

Prvního dubna 1992 vydalo zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku o činnosti městské policie. Od té doby se samozřejmě hodně změnilo, v naší práci se objevují stále nová a aktuální témata. Abychom mohli zvládat problémy ve všech lokalitách ve městě a věnovat se každému z nich na sto procent, potřebovali bychom posílit naše řady. V současné době máme k dispozici na osmačtyřicet lidí.

Co považujete za nejpalčivější problém Přerova?

Asi neříkám nic nového, ale v současné době je to především dění kolem nepřizpůsobivého etnika, ať už jsou to případy násilných útoků ve Škodově ulici, nebo krádeží v Čechově ulici. V posledním týdnu jsme zostřili bezpečnostní opatření a vytipované lokality takřka nepřetržitě hlídáme. Myslím, že zejména obchodníci v Čechově ulici jsou rádi, že jsme zde posílili hlídky, protože se mají v případě krádeží na koho obrátit a cítí psychickou podporu.

Kromě problémů s Romy je ale celá řada dalších lokalit, které musíme zajistit – například Předmostí, kde si místní lidé stěžují na časté výtržnosti, vandalismus a rušení nočního klidu. Problematická je i situace v místních částech Přerova. Hodně podnětů navíc přichází od občanů, a na ty musíme aktuálně reagovat.

V minulosti byli strážníci často pejorativně nazýváni „botičkáři“. V mnohých lidech bohužel tento náhled na práci městských policistů stále přetrvává…

Je pravda, že nám kvůli katastrofální dopravní situaci ve městě přibyla práce s nezodpovědnými řidiči. Nicméně na připevňování botiček máme v současné době vyčleněny pouze dva zaměstnance a rozhodně to není hlavní náplní naší práce, jak se někteří lidé mylně domnívají. Strážníci spíše dohlížejí na respektování, či spíše nerespektování rychlosti jízdy řidičů ve městě.

Jak budou probíhat oslavy patnáctého výročí Městské policie v Přerově?

Program potrvá od 8 do 17 hodin a je určen jak žákům základních škol, tak široké veřejnosti. Lidé si mohou prohlédnout budovu Městské policie a sídlo bývalé vojenské správy. Zde budou zaměstnanci z oddělení prevence dávat žákům pátých tříd test o městské policii, děti si mohou vyzkoušet střelbu z paintballových zbraní a na laserové střelnici.

Na chodníku mezi radnicí a vojenskou správou jsou připraveny různé soutěžní disciplíny, například člunkový běh mezi dvěma kuželi nebo jízda zručnosti na kole. Dospělé zase přitáhne atrakce v podobě takzvaného crashtestu, což je simulace nárazu při nehodě ve třicetikilometrové rychlosti. V lokalitě u kašny na náměstí jsou pro návštěvníky připraveny ukázky techniky městské policie, a děti zase ocení skákací hrad.