„Vlastní realizace projektu bude jistě rozdělena do několika etap, protože nepůjde o jednoduchou a levnou záležitost. Ale to řešení se už bude konečně ubírat k nějakému jednotnému cíli," řekl zastupitel a předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny a památky Vladimír Juračka.

Jaké závady hranický hřbitov dlouhodobě vykazuje? Předmětem kritiky stává například chybějící osvětlení, špatný stav chodníků nebo opěrných zdí.

„Celkově se ale musí řešit také odvodnění nebo počet hrobových míst, kterých zatím není tolik, kolik by bylo zapotřebí," doplnil tiskový mluvčí Městského úřadu Hranice Petr Bakovský.

Na městském úřadu se problematikou hřbitova zabývá odbor správy majetku. Podle jeho představitelů je právě špatný stav některých částí opěrné zdi problémem číslo jedna.

„V této fázi necháváme zpracovat jednoduchou technickou pomoc, ve které by byl určený způsob odstranění jejího havarijního stavu i rozsah opravy. Půjde ale o ty nejnutnější opravy havarijních zdí, abychom předešli poškození zdraví nebo majetku," podotkl vedoucí zmíněného odboru Radomír Bradáč s tím, že novými i dřívějšími návrhy na řešení situace na hřbitově v Hranicích, by se měla zabývat nově vytvořená pracovní skupina.

Před zástupce města se přitom celá problematika městského hřbitova letos nepředkládala poprvé, situací se několikrát zabývali už v minulosti. Například v roce 2002 byl zpracovaný hydrogeologický posudek, jehož výsledkem mělo být zjištění výskytu spodní vody. Na jeho základě se o dva roky sestavila studie rozvoje městského hřbitova.

Městský hřbitov v Hranicích se momentálně dělí na starou část, která leží na pozemku římskokatolické farnosti. S ní má město dojednanou smlouvu o výpůjčce na devadesát devět let. Nová část se už nachází na pozemku města a je určená pro urnové hroby.