Přesněji se jedná o pondělky a středy vždy od 9 do 11 hodin dopoledne a od 13 do 16 hodin odpoledne.

Mimo uvedenou dobu bude úřad uzavřen, dvorana zámku nicméně zůstane průchozí.

Omezení se týká nejen úředních agend na zámku, ale také v Zámecké ulici.

„Koordinátor v budově Zámecká 118 zajistí, aby zde nedošlo k přílišnému nahromadění občanů. Pokud přijde příliš mnoho lidí najednou, domluví s nimi vhodný termín jejich návštěvy úřadu. Příchozím bude bezdotykovým teploměrem měřena teplota,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

V neodkladných případech bude občanům umožněno přijít i v jiné, než aktuálně platné úřední hodiny. Jak ale radnice upozorňuje, skutečně pouze tehdy, bude-li to nezbytně nutné. V těchto případech je však nutné se objednat buď prostřednictvím elektronického rezervačního systému nebo telefonicky.

Fyzickou přítomnost na úřadě by nicméně lidé měli omezit na minimum.

„Pokud je to jen trochu možné, vždy preferujte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci před osobní návštěvou. Pokud je vaše návštěva úřadu nutná, dodržujte bezpečnostní odstupy, roušky a dezinfekci rukou,“ apeluje na občany Petr Bakovský.