„V jednom případě se narodila dvojčata, takže dětí jsme v květnu zaznamenali 105. Chlapců bylo 62 a dívek 43,“ upřesnil primář gynekologicko- porodnického oddělení Nemocnice v Přerově Lumír Studený.

V květnu se narodilo celkem patnáct čtyř a více kilových novorozenců. Nejčastěji se vyskytovala jména Tereza a Jakub. Od začátku roku přišlo v přerovské porodnici na svět 425 dětí. Z celkového počtu vedou opět chlapci. Těch se narodilo v tomto roce 221, zatímco dívek 204.